Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Р

РИЗИК ЗМІНИ ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ

РИЗИК ЗМІНИ ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ (interest rate risk) – наявний або потенційний ризик для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок. Цей ризик впливає як на прибутковість банку, так і на економічну вартість його активів, зобов’язань та позабалан­сових інструментів.

 

Основними видами Р.з.п.с., на які зазвичай наражається банк, є: 1) ризик зміни вартості ресурсів, що виникає через різницю в строках погашення (для інструментів з фіксованою процентною ставкою) та переоцінки величини ставки (для інструментів із змінною процентною ставкою) банківських активів, зобов’язань та позабалансових позицій; 2) ризик зміни кривої дохідності, який виникає через зміни в нахилі та формі кривої дохідності; 3) базисний ризик, який виникає через відсутність достатньо тісного зв’язку між коригуванням ставок, отриманих та сплачених за різними інструментами, всі інші характеристики яких щодо переоцінки є однаковими; 4) ризик права вибору, який постає із наявності права відмови від виконання угоди (тобто реалізації права вибору), яке прямо чи опосередковано наявне в багатьох банківських активах, зобов’язаннях та позабалансових портфелях.

 

Джерело:

Положення про регулювання Національним банком України
ліквідності банків України // Постанова Правління
Національного банку України від 30.04.2009 р. № 259.

 

  На початок сторінки