Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Р

РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ

РИЗИК ЛІКВІДНОСТІнаявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність банку виконати свої зобов’язання в належні строки, не за¬знавши при цьому неприйнятних втрат. Ризик ліквідності виникає через нездатність управляти незапланованими відтоками коштів, змінами джерел фінансування або виконувати позабалансові зобов’язання.

 

Виділяють також Р.л. ринку, який визначається як наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, що виникає через нездатність банку швидко закрити розриви своїх позицій за поточними ринковими ставками, не зазнавши при цьому неприйнятних витрат. Р.л. ринку виникає через нездатність визначати або враховувати зміни ринкових умов, які впливають на спроможність залучати кошти в необхідних обсягах та за прийнятними ставками або реалізовувати активи швидко та з мінімальними втратами вартості.

  На початок сторінки