Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Р

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ (risk management) – система управління ризиками, що включає в себе стратегію та тактику управління та спрямована на досягнення основних бізнес-цілей банку. Ефективний Р.-м. включає: систему управління; систему ідентифікації та вимірювання; систему супроводження (моніторингу та контролю).

 

Комплекс дій з Р.-м. має на меті забезпечити досягнення таких цілей: 1) ризики мають бути зрозумілими та усвідомлюватися банком і його керівництвом; 2) ризики мають бути в межах рівнів толерантності, встановлених спостережною радою; 3) рішення з прийняття ризику мають бути конкретними, чіткими та відповідати стратегічним завданням діяльності банку; 4) очікувана дохідність має компенсувати прийнятий ризик; 5) розподіл капіталу має відповідати розмірам ризиків, на які наражається банк; 6) стимули для досягнення високих результатів діяльності мають узгоджуватися з рівнем толерантності до ризику.

 

До процесу Р.-м. мають бути залучені: 1) спостережна рада у межах своїх функцій та відповідальності перед власниками банку, вкладниками/контрагентами та органами банківського нагляду; 2) правління банку у межах своїх повноважень та відповідальності перед спостережною радою банку, вкладниками/контрагентами та органами банківського нагляду; 3) підрозділ з ризик-менеджменту в межах своїх функцій щодо виявлення, кіль­кісної та якісної оцінки, контролю та моніторингу ризиків; 4) бек-офіси у межах своїх функцій контролю за дотриманням встановлених вимог; 5) фронт-офіси у межах своїх функцій прийняття банком ризиків у рамках доведених повноважень.

 

Безпосередню відповідальність за організацію та реалізацію Р.-м. в банку несе правління банку.

 

Для здійснення процесу Р.-м. в банку створюється спеціальний структурний підрозділ, у якому зосереджено функції управління ризиками. Підрозділ з Р.-м. повинен бути підпорядкований голові правління або іншому керівнику вищого виконавчого органу банку.

 

Джерело:

Методичні рекомендації щодо організації та функціонування
систем ризик-менеджменту в банках України // Постанова Правління
Національного банку України від 02.08.2004 р. № 361.

 

  На початок сторінки