Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » С

СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ АКТИВІВ

СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ АКТИВІВ (securitization of assets) – спосіб трансформування боргових зобов’язань банку у ліквідні інстру­менти ринку капіталів шляхом випуску боргових цінних паперів, забезпечених пулом однорідних активів. С.а. є позабалансовим джерелом формування фінансових ресурсів банку. Інколи С.а. називають забезпеченням активів або формою фінансування шляхом випуску цінних паперів, забезпечених активами, які генерують грошові потоки.

 

Суть С.а. полягає в тому, що певну частину дохідних активів (іпотечних чи споживчих позик, автокредитів, лізингових активів, комерційної нерухомості, об’єктів застави тощо) банк виводить за свій баланс і здійснює їх рефінансування шляхом емісії цінних паперів, які реалізує на відкритому ринку. Такі цінні папери, забезпечені пулом активів, називають цінними паперами, забезпеченими активами (Asset Backed Securities – ABS).

 

Придбання інвесторами цінних паперів дає їм право на одержання доходу у вигляді фіксованого процента, джерелом якого є проценти та основна сума платежів за сек’юритизованими активами (із грошових потоків активів пулу).

 

Метою С.а. є перерозподіл ризиків шляхом трансформації активів банку в цінні папери на основі рефінансування.

 

Джерела:

1. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування
систем ризик-менеджменту в банках України //
Постанова Правління Національного банку України від 02.08.2004 р. № 361.

2. Арбузов С.Г. Банківська енциклопедія / С.Г. Арбузов, Ю.В. Колобов,
В.І. Міщенко, С.В. Науменкова. – К.: Центр наукових досліджень
Національного банку України: Знання, 2011. – 504 с. –
(Інституційні засади розвитку банківської системи України).

 

  На початок сторінки