Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » С

СИНДИКОВАНИЙ КРЕДИТ

СИНДИКОВАНИЙ КРЕДИТ (syndicated loan) – кредит, що надається одному позичальнику кількома кредиторами (синдикатом кредиторів), зазвичай, у межах однієї кредитної угоди з розподілом часток кредиту між учасниками синдикату, внаслідок чого сума кредиту та ризики розподіляються між банками-учасниками. С.к застосовується в разі, якщо позичальник потребує великої суми кредиту, а один банк не може забезпечити його потреби необхідним обсягом ресурсів або для одного банку небажана така концентрація ризику кредитного портфеля.

 

Основною метою С.к. є проектне фінансування, кредитування операцій з придбання активів, торгові кредити, лізингові операції, кре­дит­ні лінії, рефінансування заборгованості тощо. Найбільшого поширення С.к. набули у вигляді термінових позик, револьверних кредитів, а також трансферабельних і мультивалютних кредитів. Найбільші суми, як правило, залучають крупні підприємства з високим кредитним рейтингом.

 

Залежно від кількості банків, які беруть участь у кредитуванні, С.к. може бути відкритим, коли залучаються кошти всіх бажаючих банків, або клубним, якщо до складу кредиторів входить обмежене коло банків. Пошук банків-учасників для С.к. здійснює банк-організатор (лід-менеджер). С.к. також поділяють на забезпечені та незабезпечені.

 

При організації С.к. позичальник будує відносини з одним банком-організатором кредиту. Банком-організатором, зазвичай, визначається один із найбільших кредиторів. За організацію синдикату банк-ор­га­ні­затор отримує комісійну винагороду. Банк-організатор зобов’язаний підготувати інформаційний меморандум про позичальника, пропозиції іншим банкам щодо участі у синдикаті та проект договору.

 

За умовами надання С.к. позичальник повертає кошти кожному кредиторові рівними частками. Таким чином, індивідуальний ризик кожного кредитора на основі солідарної відповідальності пов’язаний із загальним ризиком С.к.

 

Джерело:

Арбузов С.Г. Банківська енциклопедія / С.Г. Арбузов, Ю.В. Колобов, В.І. Міщенко, С.В. Науменкова. – К.: Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 2011. – 504 с. – (Інституційні засади розвитку банківської системи України).

 

  На початок сторінки