Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » С

СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ КРЕДИТ

СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ КРЕДИТ (stabilization loan) – кредит, який надає Національний банк України платоспроможному банку для підтримки ліквідності до двох років під програму фінансового оздоровлення банку. Національний банк має право приймати рішення про продовження строку користування С.к. на строк до одного року. Загальний строк користування С.к. з урахуванням усіх продовжень строку користування не може перевищувати п’яти років.

 

Рішення про надання чи відмову в наданні С.к., зміну умов кредитного договору, погодження графіка повернення кредиту та сплати процентів за користування ним приймає Правління Національного банку України в межах монетарних можливостей. Національний банк України має право приймати рішення щодо взяття під С.к. однорідного або змішаного забезпечення. С.к. надається під визначений Національним банком перелік основного чи додаткового забезпечення. Процентна ставка за С.к. є змінною і встановлюється на основі облікової ставки Національного банку України відповідно до Положення про надання С.к. банкам України.

 

Джерело:

Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України // Постанова Правління НБУ від 13.07.2010 р. № 327.

 

  На початок сторінки