Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » С

СУБОРДИНОВАНИЙ КАПІТАЛ

СУБОРДИНОВАНИЙ КАПІТАЛ (subordinated capital) – субординований борг, який зараховується до капіталу банку.

 

Субординований борг – звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти (складові елементи капіталу), які відповідно до договору не можуть бути взяті з банку раніше п’яти років, а у випадку банкрутства чи ліквідації банку повертаються інвестору після погашення претензій інших кредиторів. Сума субординованого боргу, включеного до капіталу банку, щорічно зменшується на 20% її первинного розміру протягом п’яти років дії договору.

 

Кошти, залучені на умовах субординованого боргу, включають до капіталу банку після отримання дозволу Національного банку України.

 

Залучення коштів на умовах субординованого боргу з метою їх врахування до додаткового капіталу банку у вигляді позик, кредитів, депозитів юридичних осіб може здійснюватися як шляхом укладення прямих договорів між банком-боржником та інвестором, так і шляхом випуску банком-боржником облігацій.

 

Мінімальна сума залучених коштів на умовах субординованого боргу шляхом випуску облігацій становить 100 тис. грн. У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу від однієї особи в сумі більше 2 млн. грн., укладається прямий договір.

 

Банки мають право залучати субординований борг від юридичних і фізичних осіб як резидентів, так і нерезидентів у грошовій формі та в банківських металах.

 

Процентна ставка за субординованим боргом не може перевищувати протягом усього періоду дії угоди максимальної ставки залучення субординованих коштів, встановленої рішенням Правління Національного банку України з огляду на економічні умови на ринку банківських послуг. У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу шляхом випуску облігацій процентна ставка залишається незмінною протягом усього періоду обігу облігацій.

 

Кошти, залучені на умовах субординованого боргу, не можуть бути заставою за кредитами та іншими операціями банку-боржника. Дострокове погашення субординованого боргу може відбуватися за ініціативою банку-боржника та за згодою інвестора за умови отримання дозволу Національного банку України на дострокове погашення субординованого боргу.

 

Джерело:

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні //
Постанова Правління Національного банку України
від 28.08.2001 р. № 368.

 

  На початок сторінки