Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Т

ТИМЧАСОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТИМЧАСОВА АДМІНІСТРАЦІЯ (provisional administration) – процедура, що застосовується Національним банком до банків при здійсненні банківського нагляду за особливих обставин, передбачених законодавством.

 

Т.а. використовується для тимчасового управління банком з метою збереження капіталу та активів банку, докладної оцінки його фінансового стану і вжиття відповідних заходів щодо приведення його діяльності у відповідність до вимог банківського законодавства, відновлення його платоспроможності та ліквідності, стабілізації діяльності банку, усунення виявлених порушень, причин та умов, що призвели до погіршення фінансового стану.

 

Рішення про призначення Т.а. приймає Правління Національного банку. Т.а. призначається на термін до одного року, а в разі необхідності для системоутворюючих банків термін її дії може бути подовжений ще до одного року.

 

Тимчасовий адміністратор – фізична або юридична особа, що призначається Національним банком для здійснення Т.а. Тимчасовим адміністратором може бути: 1) юридична особа, яка здійснює професійну діяльність щодо тимчасової адміністрації та/або ліквідації банків, щодо надання аудиторських, юридичних або консультаційних послуг і має не менше трьох працівників із сертифікатом Національного банку на право здійснення тимчасової адміністрації та/або ліквідації банку; 2) незалежний експерт (за договором); 3) службовець Національного банку.

 

До участі в Т.а. допускаються лише особи, які мають сертифікат Національного банку на право здійснення Т.а. та ліквідації банків, високі професійні та моральні якості, бездоганну ділову репутацію, повну вищу економічну чи юридичну освіту, або освіту в сфері управління та відповідний досвід роботи.

 

Джерело:

Про систему гарантування вкладів фізичних осіб //
Закон України
від 23.02.2012 № 4452-VI.

 

  На початок сторінки