Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Т

ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ

ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ (transparency) – розкриття банком всім зацікавленим особам (кредиторам, інвесторам, громадськості) інформації щодо цілей діяльності, правових, інституційних і економічних основ, принципових рішень і їх обґрунтування, даних та інформації, прямо або опосередковано пов’язаних з діяльністю банку, а також умов підзвітності в повному обсязі, в доступній формі та на своєчасній основі.

 

На рівні центрального банку Т. може бути реалізована на основі висвітлення: 1) цілей грошово-кредитної політики – розкриття інфор­мації про цілі та кількісні орієнтири грошово-кредитної політики; 2) економічних даних – розкриття макроекономічних даних, моделей та прогнозів, що використовуються при ухваленні рішень; 3) процедур грошово-кредитної політики – розкриття інформації про внутрішній процес ухвалення рішень, включаючи стенограми, протоколи, звіти тощо; 4) процесу реалізації грошово-кредитної політики – розкриття інформації про інструменти та заходи щодо досягнення мети грошово-кредитної політики; 5) операційної Т. – розкриття інформації про результати та ефекти політики, а також помилки та витрати регулювання, включаючи точність прогнозів.

 

Рівень Т. центрального банку оцінюють за допомогою спеціального бального індексу. Він складається з елементів, що характеризують кожен вид Т. Центральний банк може набрати від 0 (повна закритість) до 15 балів (максимальна прозорість).

 

Джерело:

Моисеев С. Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика: учебн. пособие / С.Р. Моисеев. — М.: Московская финансово- промышленная академия, 2011. — 784 с.

  На початок сторінки