Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Ф

ФІНАНСОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

ФІНАНСОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (financial liability) – будь-яке зобов’язання, що є: 1) контрактним зобов’язанням передати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб’єкту або обмінятися фінансовим активом чи фінансовим зобов’язанням з іншим суб’єктом за умов, які є потенційно несприятливими для банку; 2) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться (можуть здійснюватися) власними інструментами капіталу суб’єкта та який є непохідним інструментом, за яким банк зобов’я­за­ний надавати змінну кількість власних інструментів капіталу або ж похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться іншим чином, ніж обмін фіксованої суми грошових коштів на фіксовану кількість власних інструментів капіталу банку.

 

Ф.з., призначене для перепродажу, – зобо­в’язання, що виникає внаслідок випуску фінансового інструмента з метою подальшого продажу для отримання прибутку від короткотермінових коливань його ціни та/або винагороди посередника.

 

Джерело:

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» // Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559.

 

  На початок сторінки