Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Б

БАНКІВСЬКІ РЕСУРСИ

БАНКІВСЬКІ РЕСУРСИ (bank resources) – сукупність грошових коштів, що перебувають у розпорядженні банку та використовуються ним для виконання своїх функцій та операцій. б.р. – це фінансові ресурси банку, що складаються із власних, залучених і запозичених коштів. власні кошти – це акціонерний і резервний капітал, а також нерозподілений прибуток. до залучених і запозичених коштів належать вклади (депозити), кошти від продажу облігацій та інших боргових цінних паперів, залишки на рахунках клієнтів, кошти, одержані від національного банку в порядку підтримання ліквідності, а також міжбанківські кредити. б.р. банки використовують для проведення кредитних та інших активних операцій.

 

Джерело:

Міщенко В.І. Банківські операції: Підручник / В.І. Міщенко, Н.Г. Слав 'янська, О.Г. Коренева. — 2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. - С. 87 - 89.

 

  На початок сторінки