Українська | English

Головна » Статистика » Грошово-кредитна та фінансова статистика

Грошово-кредитна та фінансова статистика
Огляди, депозити, кредити, цінні папери

ГРОШОВО-КРЕДИТНА СТАТИСТИКА

Методологічний коментар

Метадані

Огляди, депозити, кредити, цінні папери

Огляди фінансових корпорацій
Депозити, залучені депозитними корпораціями (крім Національного банку України)
Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України)
Цінні папери в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку України)
Цінні папери, крім акцій, випущені депозитними корпораціями (крім Національного банку України)

Огляд депозитних корпорацій (Національного банку України та банків) за оперативними даними

АрхівРегіональний розріз

Вiнницька обл. Закарпатська обл. Луганська обл. Рiвненська обл. Хмельницька обл.
Волинська обл. Запорiзька обл. Львiвська обл. Сумська обл. Черкаська обл.
Днiпропетровська обл. Iвано-Франкiвська обл. Миколаївська обл. Тернопiльська обл. Чернiвецька обл.
Донецька обл. Київська обл. та м. Київ Одеська обл. Харкiвська обл. Чернiгiвська обл.
Житомирська обл. Кiровоградська обл. Полтавська обл. Херсонська обл. АР Крим

Депозити у розрізі регіонів
Кредити у розрізі регіонів

Кредити та депозити у розрізі регіонів (оперативні дані)Інші показники

Окремі дані про депозитні корпорації (крім Національного банку України)

Архів


ФІНАНСОВІ РИНКИ

Методологічний коментар

Метадані


Процентні ставки

Облікова ставка Національного банку України

Щоденні дані

Процентні ставки за активними і пасивними операціями Національного банку України
Результати проведення операцій Національного банку України з регулювання ліквідності банків
Результати проведення процентних тендерів з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України
Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті
Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в іноземній валюті
Вартість кредитів за даними статистичної звітності банків України (без урахування овердрафту)
Вартість строкових депозитів за даними статистичної звітності банків України
Архів основних показників стану міжбанківського кредитного ринку (до 31.07.2018)

Щомісячні дані

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України
Процентні ставки за кредитами та депозитами. Цінні папери резидентів. Індекс ПФТС
Процентні ставки банків за строковими депозитами фізичних осіб
Процентні ставки депозитних корпорацій за новими строковими депозитами у банківських металахРегіональний розріз

Вiнницька обл. Закарпатська обл. Луганська обл. Рiвненська обл. Хмельницька обл.
Волинська обл. Запорiзька обл. Львiвська обл. Сумська обл. Черкаська обл.
Днiпропетровська обл. Iвано-Франкiвська обл. Миколаївська обл. Тернопiльська обл. Чернiвецька обл.
Донецька обл. Київська обл. та м. Київ Одеська обл. Харкiвська обл. Чернiгiвська обл.
Житомирська обл. Кiровоградська обл. Полтавська обл. Херсонська обл. АР Крим

Процентні ставки за новими кредитами та новими депозитами у розрізі регіонів
Процентні ставки за новими кредитами та новими депозитами у розрізі регіонів (оперативні дані)

АрхівФондовий ринок

Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
Узагальнена інформація стосовно виконаних угод з купівлі/продажу ОВДП на вторинному ринку, щодня
ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу, щодня
Результати аукціонів з купівлі/продажу Національним банком України ОВДП на фондових біржах
Цінні папери в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку України), щомісяця
Цінні папери, крім акцій, випущені депозитними корпораціями (крім Національного банку України), щомісяця
Цінні папери, крім акцій, випущені резидентами, щокварталу
Індекс ПФТС, щомісяця

 

ФІНАНСОВІ РАХУНКИ

Методологічний коментар

Метадані

Фінансові корпорації

Баланс фінансових активів та пасивів фінансових корпорацій
Фінансові операції фінансових корпорацій


Депозитні корпорації

Баланс фінансових активів та пасивів депозитних корпорацій
Фінансові операції депозитних корпорацій


Інші фінансові корпорації

Баланс фінансових активів та пасивів інших фінансових корпорацій
Фінансові операції інших фінансових корпораційАрхів за 2008-2017 роки

  На початок сторінки