Українська | English

Головна » Публічна інформація у формі відкритих даних » API сторінки

API сторінки

Офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів

Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик

Український індекс міжбанківських ставок

Грошові агрегати

Кредити, надані депозитними корпораціями

Депозити, залучені депозитними корпораціями

Цінні папери, акції та інші форми участі в капіталі в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку України)

Процентні ставки депозитних корпорацій (крім Національного банку України) за новими кредитами та новими депозитами

Доходи та витрати банків

Дані фінансової звітності/згруповані балансові залишки банків України

Основні показники діяльності банків України

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника (пілот)

Дані про обороти і залишки на рахунках банків (пілот)

Довідник банків України та їх відокремлених підрозділів

Платіжний баланс України (пілот)

Міжнародна інвестиційна позиція України (пілот)

Валовий зовнішній борг України (пілот)

Короткостроковий зовнішній борг за залишковим терміном погашення (пілот)

Ціни

Економічна активність

Ринок праці

Державні фінанси

Ліквідність банківської системи та чинники її змін (пілот)

Міжнародні резерви (пілот)

Дані про показники валютного ринку (пілот)

Огляди фінансових корпорацій (за методологією грошово-кредитної та фінансової статистики)

Довідник НФУ, які мають право здійснювати валютно-обмінні операції

Довідник державних цінних паперів та облігацій місцевих позик

Технологічний довідник RCUCRU

Дані про процентні ставки за операціями Національного банку України

Офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів

Курс на поточну дату:


Курс на дату (задається у форматі YYYYMMDD, де YYYY - рік, MM - місяць, DD - день):


Курс на дату по валюті (код валюти літерний, регістр значення не має):Примітка: Поточного дня буде відображатися офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений НА ЗАВТРА за схемою:

1. До 16:00 – відображається лише офіційний курс гривні до іноземних валют, що встановлюється 1 раз на місяць.

2. Після 16:00 - офіційний курс, зазначений у п.1, та офіційний курс гривні до іноземних валют, що встановлюється щодня.Курс на дату (формат файлу Статзвітності #99):Довідково: Інструкція до сервісу отримання курсів гривні до іноземних валют з першоджерела в момент підписання

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00


Параметр data=YYYYMMDD має формат: YYYY - рік, MM - місяць, DD - деньРезультати розміщення облігацій внутрішніх державних позик

Всі результати розміщення облігації:Розміщення облігацій на дату (у форматі yyyyMMdd):Розміщення облігацій по валюті (можливі значення UAH / USD / EUR, регістр значення не має):Розміщення облігацій щодо валюти на дату:


Довідково: Технічна інструкція щодо REST API OpenData

Український індекс міжбанківських ставок

Щоденні показники, розраховані відповідно до Порядку розрахунку та оприлюднення Українського індексу міжбанківських ставок, затвердженого постановою Правління НБУ від 03.12.2015 № 860.


Інформація подається станом на звітну дату (формат YYYYMMDD), за попередній робочій день.Довідково: Значення полів набору даних

Примітка. Дані доступні зі звітної дати станом на 28.12.2015.

Грошові агрегати (тестування)

Грошові агрегати та їх компоненти (залишки коштів на кінець періоду, млн грн):


Довідково: Значення полів набору даних

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData

Примітка. Дані доступні з грудня 2002 року (зі звітної дати 01.01.2003)


Кредити, надані депозитними корпораціями

Кредити, надані депозитними корпораціями, у розрізі секторів економіки, валют, початкових строків погашення, видів економічної діяльності, регіонів тощо (залишки коштів на кінець періоду, млн грн):


Довідково: Значення полів набору даних

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData

Примітка. Наразі дані доступні з серпня 2016 року (зі звітної дати 01.09.2016)


Депозити, залучені депозитними корпораціями

Депозити, залучені депозитними корпораціями, у розрізі секторів економіки, валют, початкових строків погашення, видів економічної діяльності, регіонів тощо (залишки коштів на кінець періоду, млн грн):


Довідково: Значення полів набору даних

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData

Примітка. Наразі дані доступні з серпня 2016 року (зі звітної дати 01.09.2016)


Цінні папери, акції та інші форми участі в капіталі в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку України), та цінні папери, крім акцій, випущені депозитними корпораціями (крім Національного банку України)

Цінні папери, акції та інші форми участі в капіталі в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку України), та цінні папери, крім акцій, випущені депозитними корпораціями (крім Національного банку України), у розрізі секторів економіки, валют, початкових строків погашення (залишки коштів на кінець періоду, млн грн):


Довідково: Значення полів набору даних

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData

Примітка. Наразі дані доступні з серпня 2016 року (зі звітної дати 01.09.2016)


Процентні ставки депозитних корпорацій (крім Національного банку України) за новими кредитами та новими депозитами

Обсяги та процентні ставки депозитних корпорацій (крім Національного банку України) за новими кредитами, наданими протягом звітного періоду, та новими депозитами, залученими протягом звітного періоду, у розрізі секторів економіки, валют, початкових строків погашення, видів економічної діяльності, регіонів тощо (млн грн; середньозважені ставки в річному обчисленні, %):


Довідково: Значення полів набору даних

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData

Примітка. Наразі дані доступні з серпня 2016 року (зі звітної дати 01.09.2016)


Доходи та витрати банків

Агреговані дані щодо доходів та витрат банків України (крім Національного банку України) (наростаючим підсумком з початку року, млн грн):


Дані щодо доходів та витрат (щомісячні дані):


Примітка. Дані доступні з січня 2009 року (зі звітної дати 01.02.2009)


Дані щодо доходів та витрат (квартальні дані):


Примітка. Дані формуються з урахуванням коригуючих проводок за станом на 01 січня, 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня, та доступні починаючи зі звітної дати 01.01.2018.


Довідково: Значення полів набору даних

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData


Дані фінансової звітності/згруповані балансові залишки банків України

Показники фінансової діяльності (активи, зобов’язання, власний капітал), фінансові результати діяльності банків України у розрізі банків. Починаючи зі звітної дати 01.10.2017 містять згруповані балансові залишки банків.


Дані згрупованих балансових залишків банків (щомісячні дані):


Примітка. Дані доступні зі звітної дати 01.02.2018 та формуються за станом на 01 лютого, 01 березня, 01 травня, 01 червня, 01 серпня, 01 вересня, 01 листопада, 01 грудня та 01 січня (суми у млн грн).


Дані показників фінансової звітності/згрупованих балансових залишків банків (квартальні дані):


Примітка. Дані доступні зі звітної дати 01.04.2012 (суми у тис. грн). Починаючи зі звітної дати 01.01.2018 дані формуються за станом на 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня, 01 січня з урахуванням коригуючих проводок (суми у млн грн).


Довідково: Значення полів набору даних

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData


Основні показники діяльності банків України

Основні показники діяльності банків України (кількість діючих банків, основні статті активів та зобов’язань, розмір капіталу банків, млн грн).


Дані щодо основних показників (щомісячні дані):


Примітка. Дані доступні з грудня 2015 року (зі звітної дати 01.01.2016).


Дані щодо основних показників (квартальні дані):


Примітка. Дані формуються з урахуванням коригуючих проводок за станом на 01 січня, 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня, та доступні починаючи зі звітної дати 01.01.2018.


Довідково: Значення полів набору даних

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData


Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника (пілот)

Показники кредитів, наданих банками фізичним та юридичним особам (крім банків та бюджетних установ; з урахуванням кредитів, наданих ОСББ): обсяг заборгованості за основним боргом та нарахованими доходами станом на звітну дату, млн грн.


Довідково: Значення полів набору даних

Примітка. Щомісячні дані доступні зі звітної дати 01.09.2017, інформація щодо кредитів юридичних осіб - компаній спеціального призначення (SPE) – зі звітної дати 01.03.2018.

Дані про обороти і залишки на рахунках банків (пілот)

Дані про обороти і залишки на рахунках банків (дебетовi обороти за мiсяць, кредитовi обороти за мiсяць, активнi залишки на кiнець мiсяця, пасивнi залишки на кiнець мiсяця, млн грн).


Довідково: Значення полів набору даних

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData

Примітка. Наразі дані доступні з серпня 2017 року (зі звітної дати 01.09.2017)

Довідник банків України та їх відокремлених підрозділів

Довідник містить інформацію на поточну дату про банки, які мають банківську ліцензію, про банків, які ліквідуються, та про банків, ліквідація яких завершена та здійснюється виключення відомостей про них з Державного реєстру банків (typ=0) та про їх відокремлені підрозділи. Інформація про ліквідовані банки у ньому відсутня. Даний довідник не є Державним реєстром банків, дані у ньому подані для інформаційних цілей.

Можливі значення для типу підрозділу: 1 (філія) / 2 (відділення) / 3 (представництво на території України) / 5 (філія за межами України) / 6 (представництво за межами України):


Довідково: Значення полів набору даних

                  Інструкція до сервісу отримання інформації щодо структурних підрозділів банків


Платіжний баланс України (пілот)

Дані платіжного балансу України відповідно до КПБ6, стандартна презентація та показники аналітичної форми представлення за функціональними категоріями та за секторами економіки (щомісячні дані, млн дол. США):


Довідково: Значення полів набору даних для стандартної (розширеної) форми представлення даних

                  Значення полів набору даних для стандартної форми представлення даних

                  Значення полів набору даних для аналітичної форми представлення даних (за інструментами)

                  Значення полів набору даних для аналітичної форми представлення даних (за секторами)

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData

Примітка: щомісячні дані з 01 січня 2010 року.


Міжнародна інвестиційна позиція України (пілот)

Зовнішні фінансові активи і зобов‘язання України за видами інвестицій, інструментами, секторами та початковим терміном погашення (щоквартальні дані, за станом на кінець періоду, млн дол. США):


Довідково: Значення полів набору даних

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData

Примітка: квартальні дані з 01 січня 2001 року.


Валовий зовнішній борг України (пілот)

Зовнішні зобов’язання України за первинним терміном погашення у розрізі: за секторами економіки та за інструментами (обсяг на звітну дату, млн дол. США):


Довідково: Значення полів набору даних

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData

Примітка: квартальні дані з 01 січня 2004 року.


Короткостроковий зовнішній борг України за залишковим терміном погашення (пілот)

Зовнішні зобов’язання України, що мають бути погашені протягом року починаючи зі звітної дати, у розрізі: за первинним терміном погашення, за секторами економіки та за інструментами (обсяг на звітну дату, млн дол. США):


Довідково: Значення полів набору даних

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData

Примітка: квартальні дані з 01 січня 2011 року.

Загальна сума може відхилятись від суми за компонентами за рахунок округлення.


Ціни

Індекси споживчих цін за товарними групами (щомісячні дані, до попереднього місяця; до відповідного місяця попереднього року; до відповідного періоду попереднього року, кумулятивно; до грудня попереднього року, %)

Індекси споживчих цін за регіонами (щомісячні дані, до попереднього місяця; до грудня попереднього року, %)


Примітка. Дані доступні за період починаючи з січня 2007 року.


Індекси споживчих цін за товарними групами (річні дані, грудень до грудня попереднього року; рік до попереднього року, %)

Індекси споживчих цін за регіонами (річні дані, грудень до грудня попереднього року, %)

Примітка. Дані доступні за період починаючи з 2007 року.


Базовий індекс споживчих цін (щомісячні дані, до попереднього місяця; до відповідного місяця попереднього року; до відповідного періоду попереднього року, кумулятивно; до грудня попереднього року, %)

Примітка. Дані доступні за період починаючи з січня 2010 року.


Індекси цін виробників промислової продукції за видами промислової діяльності (щомісячні дані, до попереднього місяця; до відповідного місяця попереднього року; до відповідного періоду попереднього року, кумулятивно; до грудня попереднього року, %)

Примітка. Дані доступні за період починаючи з січня 2013 року.


Індекси цін виробників промислової продукції (річні дані, грудень до грудня попереднього року; рік до попереднього року, %)

Примітка. Дані доступні за період починаючи з 2013 року.


Довідково: Значення полів набору даних

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData


Економічна активність

1. Валовий внутрішній продукт: за видами економічної діяльності, за доходами, за категоріями кінцевого використання (щоквартальні дані, щорічні дані; у фактичних цінах (млн грн), відсоток до підсумку, до попереднього року у постійних цінах 2010 року (%); до відповідного періоду попереднього року у постійних цінах 2010 року, %).

Примітка. Дані наведено з 2010 року за методологією СНР 2008 у відповідності до КВЕД 2010.


2. Внутрішня торгівля: роздрібний товарооборот підприємств, оборот роздрібної торгівлі (щомісячні дані, щорічні дані; обсяг, млн грн; до попереднього місяця (%); до відповідного місяця попереднього року (%); обсяг кумулятивно, млн грн; до відповідного періоду попереднього року (%); до попереднього року, %).

Примітка. Дані наведено з 2010 року.


3. Будівництво: обсяг виконаних будівельних робіт, індекс будівельної продукції (щомісячні дані; обсяг (млн грн), до відповідного періоду попереднього року (%), до попереднього місяця (%), до відповідного місяця попереднього року, %).

Примітка. Дані наведено з 2010 року.


4. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами діяльності (щорічні дані; щомісячні дані-кумулятивно з початку року; млн грн).

Примітка: Щомісячні дані наведено з січня 2012 року, щорічні – з 2011 року.


5. Індекси промислової продукції за видами діяльності (щомісячні дані; до попереднього місяця (%); до відповідного місяця попереднього року (%); до відповідного періоду попереднього року, %).

Примітка: Дані наведено з січня 2013 року.


6. Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва: в цілому, рослинництво, тваринництво (щомісячні дані; кумулятивно з початку року, до відповідного періоду попереднього року, %).

Примітка: Дані наведено з січня 2014 року.


7. Обсяг продукції сільського господарства (щомісячні дані; кумулятивно з початку року, у фактичних цінах, млрд грн).

Примітка: Дані наведено з січня 2014 року.


8. Індекси сільськогосподарської продукції: в цілому, рослинництво, тваринництво (щорічні дані; до попереднього року, %).

Примітка: Дані наведено з 2011 року.


9. Валова продукція сільського господарства: в цілому, рослинництво, тваринництво (щорічні дані, млн грн).

Примітка: Дані наведено з 2011 року.


Довідково: Значення полів набору даних

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData


Ринок праці

Заборгованість із виплати заробітної праці; заборгованість із виплати заробітної праці економічно активних підприємств, за видами економічної діяльності (щомісячні дані, станом на перше число наступного місяця, млн грн).

Примітка. Наразі дані доступні з січня 2013 року.

Нарахована заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячні дані, за звітний місяць, грн).

Примітка. Наразі дані доступні з січня 2013 року.

Індекси реальної заробітної плати (щомісячні дані, у % до попереднього місяця, у %до відповідного місяця, у % до відповідного періоду).

Примітка. Наразі дані доступні з січня 2003 року.

Економічно активне населення; безробітне населення (за методологією МОП); зайняте населення; економічно неактивне населення (у віці 15-70 років), (щоквартальні дані, в середньому за період, кумулятивно з початку року, тис. осіб).

Примітка. Наразі дані доступні з І кварталу 2004 року.

Фонд оплати праці штатних працівників (щоквартальні дані, кумулятивно з початку року, млн грн).

Примітка. Наразі дані доступні з І кварталу 2013 року.

Довідково: Значення полів набору даних

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData


Державні фінанси

Показники Державного бюджету України та Зведеного бюджету України:

(щомісячні дані кумулятивно з початку року, млн грн)

Примітка. Дані доступні за період починаючи з січня 2011 року.Показники Державного бюджету України та Зведеного бюджету України:

(річні дані, млн грн)

Примітка. Дані доступні за період починаючи з січня 2011 року.Довідково: Значення полів набору даних

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData


Ліквідність банківської системи та чинники її змін (пілот)

Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни (щоденні дані, млн грн):

Примітка. Дані доступні за період починаючи з 02 серпня 2017 року.

Операції за попередній робочий день оновлюються до 11:00 наступного робочого дня.


Довідково: Значення полів набору даних

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData


Міжнародні резерви (пілот)

Дані про офіційні резервні активи (резерви в іноземній валюті, резервну позицію в МВФ, спеціальні права запозичення, золото, інші резервні активи), що поширюються відповідно до Спеціального стандарту поширення даних МВФ (залишки коштів на кінець періоду, млн дол. США):

Примітка. Щомісячні дані доступні з грудня 2002 року.


Довідково: Значення полів набору даних

                 Технічна інструкція щодо REST API OpenDataДані про показники валютного ринку (пілот)

Щоденні дані:

Інформація подається станом на звітну дату (формат YYYYMMDD) за попередній робочий день.


Щомісячні дані:

Інформація подається станом на перше число місяця наступного за звітним (формат YYYYMM01).

Довідково: Значення полів набору даних

Примітка. Щоденні дані за готівковими операціями та показники обсягу валютних інтервенцій доступні з 2017 року. Показники обсягу операцій наведені в одиницях валюти.


Огляди фінансових корпорацій (за методологією грошово-кредитної та фінансової статистики)

Балансовий звіт Національного банку України (пілот)

Форма подання даних грошово-кредитної та фінансової статистики, в якій дані агрегуються за категоріями фінансових активів і пасивів Національного банку України на валовій основі (залишки коштів на кінець періоду, млн. грн.)

Довідково: Значення полів набору даних_1

Примітка. Щомісячні дані доступні з грудня 2002 року (зі звітної дати 01.01.2003)


Огляд Національного банку України (пілот)

(залишки коштів на кінець періоду, млн. грн.)

Огляд Національного банку України – аналітична форма подання статистичних даних Національного банку України, які консолідуються в узагальнені категорії активів і пасивів. Огляд містить дані про зобов’язання Національного банку України, що включаються до грошової бази і є основою для формування грошових агрегатів. Cкладається на підставі даних балансового звіту за секторами економіки Національного банку України за методологією МВФ.

Довідково: Значення полів набору даних_2

Примітка. Щомісячні дані доступні з грудня 2002 року (зі звітної дати 01.01.2003)


Балансовий звіт депозитних корпорацій (крім Національного банку України) за секторами економіки (пілот)

Форма подання даних грошово-кредитної та фінансової статистики, в якій дані агрегуються за категоріями фінансових активів і пасивів депозитних корпорацій за секторами економіки кредиторів/боржників на валовій основі (залишки коштів на кінець періоду, млн. грн.)

Довідково: Значення полів набору даних_3

Примітка. Щомісячні дані доступні з грудня 2002 року (зі звітної дати 01.01.2003)


Огляд депозитних корпорацій (крім Національного банку України) (пілот)

(залишки коштів на кінець періоду, млн. грн.)

Огляд депозитних корпорацій (крім Національного банку України) – аналітична форма подання статистичних даних інших депозитних корпорацій (банків), які консолідуються в узагальнені категорії активів і пасивів. Огляд містить дані про зобов’язання інших депозитних корпорацій, що включаються до грошових агрегатів. Складається на підставі даних балансового звіту за секторами економіки інших депозитних корпорацій (банків) за методологією МВФ.

Довідково: Значення полів набору даних_4

Примітка. Щомісячні дані доступні з грудня 2002 року (зі звітної дати 01.01.2003)


Огляд депозитних корпорацій (включаючи Національний банк України) (пілот)

(залишки коштів на кінець періоду, млн. грн.)

Огляд депозитних корпорацій (включаючи Національний банк України) – аналітична форма подання статистичних даних депозитних корпорацій (Національного банку України та інших депозитних корпорацій), які консолідуються в узагальнені категорії активів і пасивів. Огляд містить дані про зобов’язання депозитних корпорацій, що включаються до грошових агрегатів. Балансова тотожність в Огляді забезпечує зв’язок грошового агрегату М3 та інших статей з вимогами депозитних корпорацій до резидентів і нерезидентів. Cкладається на підставі даних балансових звітів за секторами економіки Національного банку України та інших депозитних корпорацій (банків) за методологією МВФ.

Довідково: Значення полів набору даних_5

Примітка. Щомісячні дані доступні з грудня 2002 року (зі звітної дати 01.01.2003)


Балансовий звіт інших фінансових корпорацій за секторами економіки (пілот)

Форма подання даних грошово-кредитної та фінансової статистики, в якій дані агрегуються за категоріями фінансових активів і пасивів інших фінансових корпорацій за секторами економіки кредиторів/боржників на валовій основі (залишки коштів на кінець періоду, млн. грн.)

Довідково: Значення полів набору даних_6

Примітка. Квартальні дані доступні з грудня 2008 року (зі звітної дати 01.01.2009)


Огляд інших фінансових корпорацій (пілот)

(залишки коштів на кінець періоду, млн. грн.)

Огляд інших фінансових корпорацій – аналітична форма подання даних інших фінансових корпорацій (крім банків), які консолідуються в узагальнені категорії активів і пасивів. Огляд складається на підставі даних балансового звіту за секторами економіки інших фінансових корпорацій за методологією МВФ.

Довідково: Значення полів набору даних_7

Примітка. Квартальні дані доступні з грудня 2008 року (зі звітної дати 01.01.2009)


Огляд фінансових корпорацій (пілот)

(залишки коштів на кінець періоду, млн. грн.)

Огляд фінансових корпорацій – аналітична форма подання даних фінансових корпорацій, які консолідуються в узагальнені категорії активів і пасивів. Огляд складається на підставі даних балансових звітів за секторами економіки Національного банку України, депозитних корпорацій (крім Національного банку України) та інших фінансових корпорацій за методологією МВФ.

Довідково: Значення полів набору даних_8

                 Технічна інструкція щодо REST API OpenData

Примітка. Квартальні дані доступні з грудня 2008 року (зі звітної дати 01.01.2009)


Довідник НФУ, які мають право здійснювати валютно-обмінні операції

Актуальні дані щодо підрозділів небанківських фінансових установ, які отримали ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі / генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій (діяльність з обміну валют).

Всі підрозділи:


Підрозділи за кодом ЄДРПОУ:


Підрозділи за типом (можливі значення 10 - фінансова установа / 11 - філія / 12 - відділення / 13 - обмінний пункт):


НФУ, які мають право здійснювати валютно-обмінні операції (за кодом ЄДРПОУ):


Довідково: Технічна інструкція щодо REST API OpenData


Довідник державних цінних паперів та облігацій місцевих позик

Відображає перелік держаних цінних паперів та облігацій місцевих позик, що обслуговуються Національним банком України як Депозитарієм


Довідково: Технічна інструкція щодо REST API OpenData


Технологічний довідник RCUCRU

Довідник є аналогом файлу RCUCRU.DBF. Він містить інформацію на поточну дату про банки, які мають банківську ліцензію, про банки, які ліквідуються та про банки, ліквідація яких завершена та здійснюється виключення відомостей про них з Державного реєстру банків, про їх філії та про інші установи, які є учасниками інформаційної мережі Національного банку. Інформація про ліквідовані банки у ньому відсутня. Технологічний довідник RCUCRU не є Державним реєстром банків, дані у ньому подані для інформаційних цілей:


Довідково: Значення полів набору даних

                  Технологічна інструкція


Дані про процентні ставки за операціями Національного банку України

Щоденні дані про оголошені процентні ставки НБУ (облікову ставку та ставки за інструментами постійного доступу). Інформація подається станом на звітну дату (формат YYYYMMDD). :


Довідково: Значення полів набору даних

Примітка. Дані щодо облікової ставки доступні з 25.06.1992, щодо ставки за кредитами овернайт під забезпечення — з 02.02.2009, щодо ставки за депозитними сертифікатами НБУ овернайт — з 12.06.2013.


  На початок сторінки