Українська | English

Головна » Прес-центр » Архів новин » 2017 рік

НБУ та НКЦПФР підписали Меморандум про взаєморозуміння стосовно співробітництва у розвитку інфраструктури ринків капіталу в Україні

27.06.2017

прес-реліз

 

27 червня 2017 року виконувач обов’язків Голови Національного банку України Яків Смолій та Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв підписали Меморандум про взаєморозуміння стосовно співробітництва у розвитку інфраструктури ринків капіталу в Україні.

 

Це стало ще одним кроком на шляху реформування вітчизняного фінансового сектору, адже Меморандум має стати концептуальною основою для нового закону про депозитарну систему України.

 

"Без повноцінної інфраструктури ринку капіталу, яка відповідатиме міжнародним стандартам, ми не забезпечимо стабільної роботи ринку, захищеності права власності, це стримуватиме подальший розвиток фінансового сектору. В українське правове поле повинні бути імплементовані вимоги європейского Регламенту EMIR та визнані в світі Принципи побудови інфраструктури фінансового ринку PFMI IOSCO. Окрім інфраструктурних питань, в рамках Меморандуму ми погодили вирішення корпоративного питання, а саме розмежування функцій регулювання операцій в межах інфраструктури та управління корпоративними правами центральних елементів інфраструктури", - прокоментував Голова НКЦПФР Тимур Хромаєв, презентуючи суть підписаного документу.

 

Документ закріпив цілі стратегії реформи фінансового сектору у частині трансформації інфраструктури ринків капіталу, принципи функціонування такої інфраструктури та її окремих елементів, а також окреслив кроки, необхідні для її реформування.

 

Зафіксовані у Меморандумі положення сформовані, зокрема, на підставі звіту консалтингової компанії Oliver Wyman, в якому вивчаються найкращі практики побудови інфраструктури ринків капіталу з метою пошуку оптимальної моделі, яка забезпечила б поточні потреби та можливості для розвитку фондового ринку України. Звіт підготовлено в рамках проекту з модернізації та консолідації пост-трейдингової інфраструктури в Україні за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку.

 

Меморандум висвітлює узгоджену регуляторами візію, на якій  буде базуватись реформа депозитарно-розрахункової і клірингової інфраструктури.

Відповідно до Меморандуму, з метою трансформації інфраструктури ринків капіталу передбачаються такі основні дії:

    Поетапне впровадження оновленої сучасної клірингової моделі, що буде імплементовано в Україні з урахуванням поточного стану ринків капіталу, проблем, ризиків, потреб ринку та його учасників, їх вимог та можливостей.

    Скасування  на законодавчому рівні монополії Розрахункового центру на забезпечення здійснення грошових розрахунків за операціями з цінними паперами та оновлення вимог до здійснення клірингової діяльності.

    Трансформацію Розрахункового центру з банківської установи в спеціалізовану фінансову установу. Замість проведення банківських розрахунків учасників операцій з цінними паперами, Розрахунковий центр буде виконувати роль "полегшеного центрального контрагента" (light CCP). Розрахунковий центр буде центральним контрагентом, який забезпечуватиме здійснення клірингу та розрахунків з використанням попереднього депонування активів та з поступовим запровадженням часткового покриття і розрахунків на умовах Т+N.

    Запровадження в Національному депозитарії України (НДУ) та Розрахунковому центрі найкращих стандартів і практик корпоративного управління, зокрема з метою підвищення ефективності ведення бізнесу НДУ та Розрахунковим центром, забезпечення їх операційної беззбитковості та залучення стратегічного інвестора до складу їх акціонерів.

    Забезпечення реалізації основних функціональних, технологічних та регуляторних передумов для консолідації існуючих депозитаріїв (НБУ та НДУ). Зокрема, мова йде про забезпечення безперешкодного проведення монетарних операцій Національним банком, а також надійності зберігання та проведення розрахунків за угодами з державними цінними паперами.

"Національний банк розуміє всю важливість проекту з трансформації інфраструктури ринків капіталу. Оновлена, прозора, сучасна інфраструктура стане зручною для внутрішніх та зовнішніх інвесторів і підвищить інвестиційну привабливість України. Зі свого боку, ми готові виконувати взяті на себе зобов’язання, у тому числі в частині внесення змін до нормативно-правових актів, виходу з капіталу Розрахункового центру, об’єднання депозитарію Національного банку з НДУ після реалізації всіх необхідних передумов, зокрема можливості ефективного проведення всього спектру монетарних операцій Національним банком в об’єднаному депозитарії", - зазначив виконувач обов’язків Голови Національного банку Яків Смолій.

 

Нагадаємо, трансформація інфраструктури ринків капіталу є одним із ключових пунктів Комплексної програми розвитку фінансового сектору України на період до 2020 року. Робоча група проекту почала розробку цільової моделі інфраструктури ринку капіталів наприкінці минулого року. Кінцевим строком роботи над проектом визначено 2019 рік.

 

Відео заходу – за посиланням: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=50690048&cat_id=72996

 

 


  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   27.06.2017