Українська | English

Головна » Прес-центр » Архів новин » 2018 рік

Коментар Національного банку України щодо зміни реального ВВП у 2017 році

23.03.2018

прес-реліз

 

Українська економіка пришвидшила зростання з 2,4% у 2016 до 2,5% у 2017 році. У тому числі в IV кварталі минулого року реальний ВВП зріс на 2,2% у річному вимірі. Про це свідчать розгорнуті показники ВВП за IV квартал та в цілому за 2017 рік, опубліковані Державною службою статистики України.

 

Фактичні темпи зростання реального ВВП у 2017 році були вищими за очікування Національного банку, опубліковані в Інфляційному звіті за січень 2018 року (2,1% р/р).

 

Відновлення економіки України відбувається стрімкіше за очікування та попередні оцінки з огляду на більш суттєву активізацію внутрішнього споживчого попиту та високу інвестиційну активність.

 

      Як і очікувалося, споживчий попит став основним драйвером зростання реального ВВП у 2017 році. Зростання кінцевих споживчих витрат домогосподарств минулого року відчутно прискорилося (до 7,8% з 2,1% у 2016 році), підтримане високими темпами зростання реальної заробітної плати, а також підвищенням середнього розміру пенсійних виплат. Споживчі витрати сектору загально державного управління збільшилися на 3,3% після їх зниження у 2016 році на 0,5%, у тому числі через збільшення бюджетних видатків на пільги та житлові субсидії.

 

      Вагомим рушієм економічного зростання залишилася інвестиційна активність. Валове нагромадження основного капіталу продовжувало збільшуватися високими темпами (18,2% р/р) попри незначне уповільнення порівняно з попереднім роком (20,4% р/р). На відміну від 2016 року, у минулому році зростання капітальних інвестицій спостерігалося у більшості видів діяльності. Високій інвестиційній активності сприяли подальше покращення ділових очікувань та фінансових результатів підприємств, а також активне фінансування урядом інфраструктурних проектів.

 

      Зовнішні умови також сприяли зростанню реального ВВП. Обсяги експорту товарів та послуг у реальному вимірі збільшилися на 3,5% р/р на противагу їх скороченню у 2016 році. Однак на зростання експорту (та в цілому реального ВВП) продовжували негативно впливати ситуація на сході країни та подовження Росією дії торговельних обмежень, запроваджених у попередні роки. Розрив логістичних та виробничих зв’язків з підприємствами на неконтрольованих територіях позначився й на прискоренні зростання імпорту (до 12,2% р/р з 8,7% р/р у 2016 році), зокрема через дефіцит вугілля на внутрішньому ринку. Хоча основний внесок в зростання імпорту мало пожвавлення внутрішнього попиту. У результаті, внесок чистого експорту в зростання реального ВВП залишився від’ємним (5 в.п.), але дещо зменшився порівняно з попереднім роком (5,7 в.п.).

 

      Зростання внутрішнього попиту та зовнішнього товарообороту сприяли поліпшенню показників торгівлі, транспорту та переробної промисловості. У свою чергу, відображаючи високу інвестиційну активність, прискорилося зростання в будівництві та операціях з нерухомим майном. Поліпшилися показники сектора послуг у цілому, особливо в другому півріччі. Це компенсувало зниження валової доданої вартості в сільському господарстві через нижчий врожай у 2017 році порівняно з рекордним врожаєм зернових та олійних у 2016 році, енергетиці та поглиблення падіння у добувній промисловості.

 

У 2018 році економічне зростання прискориться порівняно з минулим роком з огляду на високі ділові очікування підприємств, прогнозоване збереження значних темпів зростання реальних заробітних плат та пом’якшення фіскальної політики. Також у цілому сприятливою залишається кон’юнктура на зовнішніх ринках, що знаходить відображення як у динаміці світових цін на сировинні товари, так і високих темпах економічного зростання країн – основних торговельних партнерів України.

 

Нагадуємо, відповідно до опублікованого у січні макропрогнозу, Національний банк очікує, що у поточному році зростання реального ВВП пришвидшиться до 3,4%. Оновлений прогноз буде оприлюднено в Інфляційному звіті за квітень 2018 року.


  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   23.03.2018