Українська | English

Головна » Прес-центр » Новини » Архів » 2018 рік

У лютому 2018 року платіжний баланс України було зведено з профіцитом

30.03.2018

прес-реліз

 

У лютому 2018 року поточний рахунок мав незначне додатне сальдо (9 млн дол. США). З початку року профіцит поточного рахунку становив 128 млн дол. США (порівняно з профіцитом 152 млн дол. США у січні-лютому минулого року).

 

Експорт товарів сповільнив зростання у лютому майже до 11% у річному вимірі (далі – р/р) попри збереження сприятливої цінової кон’юнктури для чорних металів, руд та зернових. Погіршення показників експорту низки товарних груп насамперед відображало уповільнення зростання обсягів виробництва окремих галузей, а ускладнення транспортних перевезень через несприятливі погодні умови стало додатковим чинником.

 

      Зростання вартісних обсягів експорту металургійної продукції сповільнилося до 24% р/р (з 36% р/р у січні) через ремонтні роботи на окремих металургійних заводах.

      Скорочення видобутку залізних руд у лютому порівняно з січнем зумовило менші темпи зростання їх обсягів експорту (7% р/р у лютому проти 25% р/р у січні).

      Після суттєвого зростання в січні (майже на 50% р/р) експорт машинобудування скоротився у лютому на 3% р/р, у тому числі через нерівномірність поставок цієї продукції протягом попереднього року.

      Натомість після чотиримісячного падіння відновилося зростання експорту зернових культур (13% р/р) завдяки як зростанню світових цін, так і нарощуванню фізичних обсягів поставок.

      Високими темпами тривало зростання експорту м'яса та молочної продукції (34% р/р та 50% р/р відповідно).

 

Загалом за перші два місяці року експорт товарів зріс на 16,6% до 6,7 млрд дол. США.

 

Імпорт товарів також уповільнив темпи зростання в лютому (до 9,5% р/р). Переважно – за рахунок енергоносіїв та продукції хімічної промисловості.

 

      На тлі високих запасів у підземних сховищах фізичні обсяги імпорту природного газу зменшилися в 1,8 раза порівняно з лютим минулого року.

      Зниження попиту з боку аграріїв через вірогідний пізніший початок весняної посівної внаслідок несприятливих погодних умов та значні обсяги імпорту в попередні періоди зумовило істотне сповільнення зростання обсягів імпорту нафтопродуктів та хімічної продукції (передусім мінеральних добрив).

      Однак високими темпами продовжував зростати імпорт продукції машинобудування (29% р/р).

 

В цілому в січні-лютому імпорт товарів зріс на 19% до 8,0 млрд дол. США.

 

У лютому за фінансовим рахунком, на відміну від попереднього місяця, спостерігався чистий приплив капіталу (в розмірі 243 млн дол. США). Це, в першу чергу, пов'язане з активізацією притоку капіталу нерезидентів в державні гривневі боргові цінні папери.

 

Водночас зростання чистих зовнішніх зобов’язань приватного сектору становило лише 82 млн дол. Приплив боргового капіталу до реального сектору (0,4 млрд дол.), насамперед за рахунок зростання чистої заборгованості за торговими кредитами, супроводжувався збільшенням чистих зовнішніх активів банків (на 0,3 млрд дол.) через зростання надходжень коштів на їх кореспондентські рахунки.

 

Також у лютому дещо пришвидшилось скорочення обсягів готівкової валюти поза банками, яке відновилося у січні.

 

Чисті надходження прямих іноземних інвестицій у лютому становили 111 млн дол. США та були повністю спрямовані до реального сектору у формі збільшення акціонерного капіталу. З початку року чистий приплив ПІІ становив 191 млн дол. США.

 

Приплив коштів за фінансовим рахунком у лютому лише частково компенсував їх січневий відплив. Як наслідок, за підсумками двох місяців чистий відплив коштів за фінансовим рахунком становив 325 млн дол. США.

 

Загалом платіжний баланс України у лютому 2018 року було зведено з профіцитом на суму 252 млн дол. США. Проте через його дефіцит у січні за результатами двох місяців сальдо зведеного платіжного балансу залишилося від'ємним (197 млн дол. США). Як наслідок, міжнародні резерви станом на початок березня практично не змінилися порівняно з їх рівнем початку лютого та становили, за уточненими даними, 18,4 млрд дол. США або 3,5 місяця імпорту майбутнього періоду.

 

З оновленими даними за підсумками лютого 2018 року можна ознайомитися в розділі Статистика зовнішнього сектору.

 

Детальніше про стан платіжного балансу читайте в "Макроекономічному та монетарному огляді" (березень 2018 року), який буде опубліковано 30 березня 2018 року та "Інфляційному звіті" (квітень 2018 року), який буде опубліковано 19 квітня 2018 року.


  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   30.03.2018