Українська | English

Головна » Прес-центр » Новини » Архів » 2018 рік

Національний банк перерахує 44,6 млрд грн до Державного бюджету протягом 2018 року

16.04.2018

прес-реліз

 

13 квітня 2018 року Рада Національного банку затвердила консолідовану фінансову звітність Національного банку України за 2017 рік, яку минулого тижня підписали Голова Національного банку України Яків Смолій та генеральний директор аудиторської фірми ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК", сертифікований аудитор Євген Заноза.

 

Станом на кінець 2017 року валюта балансу Національного банку досягла 1 027 млрд грн.

 

Чисті доходи Національного банку в 2017 році становили 65,9 млрд грн. Основним джерелом доходів регулятора стали процентні доходи, основну частку яких склали доходи за цінними паперами України та за кредитами, наданими банкам України. Водночас більшість процентних витрат Національний банк поніс у зв’язку з операціями з випуску депозитних сертифікатів та обслуговуванням кредитів, отриманих від МВФ. Протягом року відбулося значне вивільнення резервів. У результаті чисті процентні доходи після вивільнення резервів склали 45,2 млрд грн.

 

Витрати Національного банку (без урахування процентних і комісійних витрат) становили 3,6 млрд грн. Ці кошти були використані на виготовлення банкнот та монет, утримання персоналу, відрахування на забезпечення під імовірні зобов'язання, а також адміністративно-господарські витрати.

 

Фінансовий результат Національного банку України у минулому році становив 62,3 млрд грн.

 

Прибуток до розподілу Національного банку за 2017 рік становив 45,9 млрд грн. З цієї суми частина прибутку обсягом 1,3 млрд грн буде спрямована на збільшення загальних резервів Національного банку відповідно до вимог Закону України "Про Національний банк України". Інша частина обсягом 44,6 млрд грн буде перерахована до Державного бюджету України протягом 2018 року. Відповідний графік перерахування частини прибутку до розподілу Національного банку України за 2017 рік до Державного бюджету на 2018 рік узгоджено з Міністерством фінансів України. Оскільки ці кошти спрямовуються Міністерству фінансів для забезпечення ним бюджетних видатків поточного року, це не матиме додаткового впливу на рівень інфляції.

 

Консолідова фінансова звітність за 2017 рік.

 

 

Довідково

 

Консолідована фінансова звітність складається відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та включає інформацію про активи, зобов’язання, капітал Національного банку, його дочірньої та асоційованих компаній, його сукупні доходи та рух грошових коштів, а також суттєві облікові політики та додаткову інформацію про діяльність банку та управління фінансовими ризиками.

 

Звіт незалежного аудитора містить немодифіковану думку, тобто консолідована фінансова звітність Національного банку в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки Національного банку.


  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   16.04.2018