Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » М

МІЖБАНКІВСЬКИЙ ПЕРЕКАЗ КОШТІВ

МІЖБАНКІВСЬКИЙ ПЕРЕКАЗ КОШТІВ – переказ коштів між банками в безготівковій формі, що обумовлений потребою виконання платежів клієнтів або власних зобов’язань банків.

 

М.п.к. здійснюється шляхом:

 

- проведення суми переказу коштів через кореспондентські рахунки, що відкриваються банками в Національному банку України;

 

- проведення суми переказу коштів через кореспондентські рахунки, що відкриваються банками в інших банках або в розрахунковому банку.

 

Відкриття кореспондентських рахунків здійснюється шляхом встановлення між банками кореспондентських відносин у порядку, що визначається Національним банком України, та на підставі відповідного договору.

 

Міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті через кореспондентські рахунки, що відкриваються в Національному банку України, забезпечується за допомогою системи електронних платежів (СЕП), платіжною організацією та розрахунковим банком якої є Національний банк України.

Розрахунковий банк – уповноважений платіжною організацією відповідної платіжної системи банк, що відкриває рахунки учасникам платіжної системи та бере участь у проведенні взаєморозрахунків між ними.

 

Джерело:

1. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні // Закон України від 05.04.2001 р. № 2346-ІІІ;

2. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті // постанова Правління Національного банку України від 16.08.2006 р. №320”.

  На початок сторінки