Українська | English

Головна » Прес-центр » Новини » Архів » 2018 рік

Національний банк змінює підходи до визначення справедливої вартості державних облігацій

21.09.2018

прес-реліз

 

Національний банк продовжує вдосконалювати свої підходи до оцінки справедливої вартості цінних паперів, які перебувають у його власності або приймаються ним як забезпечення виконання зобов’язань. Зокрема, Національний банк планує перейти до використання параметричної моделі Свенссона при побудові кривої безкупонної дохідності для державних облігацій (ОВДП) у гривні, що визначено в рішенні Правління Національного банку України від 20 вересня 2018 року № 627-рш “Про внесення змін до деяких розпорядчих актів Національного банку України”.

 

Перехід до використання моделі Свенссона відбудеться після завершення необхідної автоматизації у програмних комплексах Національного банку і буде проанонсований додатково. Сьогодні ж Національний банк продовжує використовувати модель Нельсона-Сігела.

 

Валідація моделі Нельсона-Сігела продемонструвала погіршення у 2018 році точності змодельованих на її основі оцінок ринкової дохідності для державних облігацій у гривні. Тому Національний банк проаналізував альтернативні моделі для побудови кривої безкупонної дохідності та обрав з-поміж них модель Свенссона.

 

Результати тестування моделі Свенссона на даних 2018 року підтверджують її відповідність поточним ринковим умовам. Ця параметрична модель показала найменші відхилення модельної дохідності від дохідності, визначеної на основі угод на вторинному ринку, як для найбільш ліквідних ОВДП у гривні із залишковим строком до погашення до 6 місяців, так і для середньострокових гривневих ОВДП зі строками до погашення від трьох до п’яти років.

 

Після переходу до використання моделі Свенссона Національний банк продовжить довідково публікувати криві безкупонної дохідності, побудовані для оцінки гривневих ОВДП із застосуванням параметричної моделі Нельсона-Сігела.

 

Серед інших змін до порядку оцінки справедливої вартості боргових цінних паперів заслуговують на увагу:

·      зміна вхідних даних для оцінки ОВДП з індексованою вартістю у зв’язку зі зміною методики розрахунку офіційного курсу гривні до долара США;

·      модель оцінки інфляційних ОВДП, що випущені відповідно до Умов випуску і розміщення облігацій внутрішніх державних позик України 2017 року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 року № 748 “Про здійснення у 2017 році правочину з державним боргом”;

·      модель оцінки ОВДП з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті.

 

Нові моделі оцінки ОВДП також потребують автоматизації та будуть впроваджені після завершення відповідних налаштувань в інформаційних системах Національного банку.

 

 

Довідково

 

Результати тестового розрахунку кривої безкупонної дохідності для державних облігацій в гривні за моделлю Свенссона на даних 2018 року.

 

Порядок оцінки за справедливою вартістю цінних паперів резидентів, що перебувають у власності Національного банку України або приймаються ним як забезпечення виконання зобов’язань, затверджений постановою Правління Національного банку України від 26 жовтня 2015 року № 732 (із змінами і доповненнями).

 

Справедлива вартість ОВДП та коригуючі коефіцієнти.

 

 


  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   21.09.2018