Українська | English

Головна » Монетарна політика » Інструменти монетарної політики » Інші інструменти

Операції з купівлі/продажу державних облігацій України

Національний банк з метою регулювання грошово-кредитного ринку може здійснювати операції купівлі (надання ліквідності) та продажу (вилучення ліквідності) державних цінних паперів. Вони можуть проводитись, як на біржовому, так і позабіржовому фондовому ринку.

 

В той же час, наразі Національний банк дотримується зобов‘язання уникати будь-яких форм фіскального домінування, у тому числі прямої або непрямої підтримки бюджетних видатків.

 

Це зобов‘язання, що випливає з принципу інституційної, фінансової та операційної незалежності Національного банку, було включено до Основних засад грошово-кредитної політики на 2018 рік та середньострокову перспективу та підтверджено “Стратегію монетарної політики Національного банку України”.

 

На виконання цього зобов‘язання  було встановлено граничний обсяг ОВДП у портфелі Національного банку на 2018 та 2019 роки. Такий обсяг не передбачає набуття Національним банком у власність нових державних цінних паперів.

 

  На початок сторінки