Українська | English

Головна » Банкноти та монети » Банкноти » Перелік банкнот » Банкноти зразків 2003 – 2007 років випуску

Банкнота номіналом 20 гривень зразка 2003 року

Лицьовий бік банкноти

 

Праворуч від центру лицьового боку банкноти розміщено портрет Івана Франка. Під портретом, праворуч, - напис "ІВАН ФРАНКО". У центральній частині банкноти розміщено текст - факсимільний уривок з твору Івана Франка. Всі вищезазначені елементи дизайну виконано фарбою темно-зеленого кольору.

 

Ліворуч від портрета, у верхній частині банкноти, розміщено декоративний елемент із зображенням малого Державного Герба України, виконаний у двох кольорах: темно-зеленому та світло-коричневому.

 

У верхній частині поля водяного знака, паралельно довгій стороні банкноти надруковано напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", який поділено на зони темно-зеленого та світло-коричневого кольорів. Нижче розміщено підпис Голови Національного банку України і напис "ГОЛОВА", виконані фарбою темно-зеленого кольору.

 

Біля лівого краю банкноти розміщено елемент для людей з послабленим зором у вигляді трикутника світло-коричневого кольору.

 

У нижній частині поля водяного знака фарбою, колір якої змінюється під час розглядання банкноти під різними кутами зору з пурпурного (малиново-фіолетового) на оливково-зелений, надруковано розетку з цифровим позначенням номіналу "20". Праворуч від розетки розміщено частину наскрізного елемента - зображення гривні часів Київської Русі.

 

Вздовж правого краю короткої сторони банкноти розміщено смугу орнаменту, в якій двічі надруковано цифрове позначення номіналу. Смугу виконано у двох кольорах: темно-зеленому та світло-коричневому. Праворуч від смуги розміщено напис "ДВАДЦЯТЬ ГРИВЕНЬ" темно-зеленого кольору.

 

Фон центральної частини банкноти утворює графічне зображення блакитного кольору - фрагмент гірського пейзажу, а також стилізоване зображення ялин і гір у вигляді рівносторонніх трикутників з цифрами "20", розміщеними всередині деяких з них.

 

Дизайн лицьового боку банкноти доповнюють орнаменти та захисні антисканерні сітки.

 

Зворотний бік банкноти

 

Центральним елементом дизайну зворотного боку банкноти є графічне зображення архітектурної споруди з написом у лівому нижньому куті "ЛЬВІВСЬКИЙ ОПЕРНИЙ ТЕАТР". Колір зображення від середини до країв змінюється від коричневого до синього.

 

Праворуч від центрального елемента розміщено зображення скульптури, що символізує "Славу", виконане в темно-зеленому кольорі.

 

Біля лівого краю банкноти розміщено напис "ДВАДЦЯТЬ ГРИВЕНЬ" темно-зеленого кольору.

 

Вздовж трьох сторін банкноти розміщено геометричні орнаменти, виконані з використанням світло-червоного, оливкового, світло-зеленого, блакитного та бірюзового кольорів.

 

У верхній частині вертикального орнаменту розміщено логотип Національного банку України, під яким міститься напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", у центральній частині - цифрове позначення номіналу "20". Усі зазначені елементи дизайну виконано фарбою темно-зеленого кольору.

 

У центрі нижнього орнаменту розміщено цифрове позначення номіналу "20", виконане тонкою лінією (негатив).

 

У нижній частині банкноти праворуч розміщено рік випуску банкноти "2003" темно-зеленого кольору, праворуч від якого розміщено частину наскрізного елемента - зображення гривні часів Київської Русі.

 

У правому нижньому куті розташовано цифрове позначення номіналу "20" темно-зеленого кольору.

 

Серійний номер надруковано горизонтально двічі: у лівому нижньому куті фарбою червоного кольору та в правому верхньому куті фарбою чорного кольору. Кожний номер складається з двобуквеної серії і семизначного номера.

 

Дизайн зворотного боку банкноти доповнюють захисні антисканерні сітки.

 

Характеристика елементів захисту

 

Банкнота надрукована на спеціальному тонованому папері із зеленим відтінком, який відповідає переважаючому кольору зображень, що є на банкноті.

 

Папір містить багатотоновий локальний водяний знак, світлий елемент водяного знака ("20" - цифрове позначення номіналу), захисну стрічку та захисні невидимі при денному світлі волокна.

 

1. ВОДЯНИЙ ЗНАК - зображення портрета Івана Франка, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти. Зображення розміщено з лівого краю лицьового боку банкноти та видиме під час розглядання банкноти проти світла.

 

2. СВІТЛИЙ ЕЛЕМЕНТ ВОДЯНОГО ЗНАКА - зображення цифрового позначення номіналу розміщено в правій нижній частині зображення портрета Івана Франка.

 

3. ЗАХИСНА СТРІЧКА - повністю занурена в товщу паперу полімерна стрічка видима ліворуч від центру банкноти під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла. За допомогою збільшувального скла на стрічці можна побачити прозорі зображення в прямому та перевернутому вигляді: "20 ГРН", елемент малого Державного Герба України - тризуб і цифрове позначення номіналу "20" у два рядки.

 

4. ОПТИЧНО-ЗМІННОЮ ФАРБОЮ (OVI) виконано розетку з цифровим позначенням номіналу, яку розміщено в нижній частині поля водяного знака на лицьовому боці банкноти. Фарба змінює колір під час розглядання банкноти під різними кутами зору: пурпурний (малиново-фіолетовий) - під час розглядання зображення розетки перпендикулярно до поверхні зображення; оливково-зелений - під час розглядання його під гострим кутом.

 

5. НАСКРІЗНИЙ ЕЛЕМЕНТ (СУМІЩЕНЕ ЗОБРАЖЕННЯ) - зображення, всі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла (зображення гривні часів Київської Русі), яке розміщено на межі поля водяного знака в нижній частині лицьового та зворотного боків банкноти. Під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла в зображенні проглядає літера "У".

 

6. РЕЛЬЄФНІ ЕЛЕМЕНТИ - елементи, що надруковані фарбою, яка виступає над поверхнею паперу, і шорсткість яких відчувається на дотик (портрет, написи, цифрові позначення номіналу, мікротекст). Є тільки на лицьовому боці банкноти.

 

Підвищений рельєф мають такі зображення: окремі ділянки ручної гравюри портрета; напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ" у верхній частині поля водяного знака; елемент для людей з послабленим зором; розетка з цифровим позначенням номіналу, виконана фарбою OVI; напис "ДВАДЦЯТЬ ГРИВЕНЬ" вздовж правого краю банкноти.

 

7. ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ПОСЛАБЛЕНИМ ЗОРОМ - рельєфне позначення номіналу у вигляді рівностороннього трикутника, розміщене біля лівого краю лицьового боку банкноти.

 

8. ЛАТЕНТНЕ (ПРИХОВАНЕ) ЗОБРАЖЕННЯ - рельєфне зображення цифрового позначення номіналу "20", приховане в декоративному елементі із зображенням малого Державного Герба України, розміщено у верхній частині лицьового боку банкноти ліворуч. Зображення цифр "20" стає видимим під час розглядання банкноти під гострим кутом до джерела світла.

 

9. МІКРОТЕКСТ - написи, що повторюються, які можна прочитати за допомогою збільшувального скла.

 

Мікротексти на лицьовому боці банкноти:

напис "НБУ", виконаний офсетним друком мікрошрифтом (позитив зображення) та обрамляє ліворуч зображення у вигляді трикутників;

напис "УКРАЇНА" виконано офсетним друком мікрошрифтом (негатив зображення), повторюється чотири рази і розміщено вздовж контуру наскрізного елемента всередині;

смуга орнаменту виконана інтагліо друком з позитиву та негативу зображення мікрошрифта "20" (цифри з перемінною товщиною), яку розміщено вздовж правого краю короткої сторони банкноти; ліворуч смуга обмежена стрічкою із мікротекста "ДВАДЦЯТЬ ГРИВЕНЬ" (позитив зображення).

 

Мікротексти на зворотному боці банкноти:

дві смужки, виконані мікрошрифтом "УКРАЇНА" (позитив зображення), що обрамляють смугу орнаменту розміщену вздовж лівої сторони банкноти;

зображення Львівського оперного театру виконано мікрошрифтом "20" (позитив зображення, цифри з перемінною товщиною і висотою);

цифрове позначення номіналу у правому нижньому куті банкноти наповнено мікрошрифтом "20" (позитив зображення, цифри з перемінною товщиною і висотою).

 

10. ОРЛОВСЬКИЙ ДРУК - спеціальний друк, який забезпечує точне збігання фарб на межі двох різних кольорів без розривів і зміщення елементів дизайну. На лицьовому боці банкноти - напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", декоративний елемент із зображенням малого Державного Герба України, смуга орнаменту вздовж правого краю короткої сторони банкноти. На зворотному боці - антисканерні сітки, орнаменти і підклади під малюнками.

 

11. РАЙДУЖНИЙ ДРУК - спеціальний друк, що забезпечує поступовий перехід одного кольору елементів без їх розривів і зміщення в інший (на лицьовому боці – перехід від бокових країв до середини, на зворотному боці – переходи в горизонтальних орнаментах та у підкладі під зображенням театру).

 

12. АНТИСКАНЕРНА СІТКА - розміщені під різними кутами тонкі лінії, які під час копіювання або сканування банкноти можуть утворювати на копії "муар" (захисні сітки з обох боків банкноти).

 

Крім елементів захисту для візуального визначення банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.

 

  На початок сторінки