Стара версія
Українська | English

Головна » Банкноти та монети » Банкноти » Перелік банкнот » Банкноти зразків 2003 – 2007 років випуску

Банкнота номіналом 5 гривень зразка 2004 року

Лицьовий бік банкноти

 

Праворуч від центру лицьового боку банкноти розміщено портрет Богдана Хмельницького. Під портретом, праворуч, - напис "Богдан Хмельницький". Зазначені елементи дизайну виконано фарбою темно-синього кольору.

 

Ліворуч від портрета, у верхній частині банкноти, розміщено декоративний елемент із зображенням малого Державного Герба України, виконаний у двох кольорах: темно-синьому та оливковому.

 

У верхній частині поля водяного знака, паралельно довгій стороні банкноти надруковано напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", який поділено на зони оливкового та темно-синього кольорів. Нижче розміщено підпис Голови Національного банку України і напис "ГОЛОВА", виконані фарбою темно-синього кольору.

 

Біля лівого краю банкноти розміщено елемент для людей з послабленим зором у вигляді риски темно-синього кольору.

 

У нижній частині поля водяного знака надруковано цифрове позначення номіналу "5", що поділено на зони вишневого та оливкового кольорів. Праворуч від нього розміщено частину наскрізного елемента - зображення гривні часів Київської Русі.

 

Вздовж правого краю короткої сторони банкноти розміщено смугу орнаменту, в якій двічі надруковано цифрове позначення номіналу. Смугу виконано у двох кольорах: темно-синьому та оливковому. Праворуч від смуги вертикально розміщено напис "П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ" оливкового кольору.

 

Фон центральної частини банкноти утворює зображення родового герба Богдана Хмельницького, а також сітка з цифрами "5".

 

Дизайн лицьового боку банкноти доповнюють орнаменти та захисні антисканерні сітки.

 

Зворотний бік банкноти

 

Центральним елементом дизайну зворотного боку банкноти є зображення церкви в селі Суботові. Колір зображення переходить з темно-синього до темно-коричневого. Праворуч від церкви зображено козацьку зброю та гетьманські клейноди темно-синього кольору.

 

Біля лівого краю банкноти вертикально розміщено напис "П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ".

 

Вздовж трьох сторін банкноти розміщено геометричні орнаменти, виконані з використанням зеленого, синього, світло-фіолетового, яскраво-рожевого та блакитного кольорів.

 

У верхній частині вертикального орнаменту розміщено логотип Національного банку України, під яким міститься напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", у центральній частиніцифрове позначення номіналу "5". Усі зазначені елементи дизайну виконано фарбою синього кольору.

 

У центрі нижнього орнаменту розміщено цифрове позначення номіналу "5", виконане тонкою лінією (негатив).

 

У нижній частині банкноти праворуч розміщено частину наскрізного елемента - зображення гривні часів Київської Русі, ліворуч від якого розміщено рік випуску банкноти "2004".

 

У правому нижньому куті розташовано цифрове позначення номіналу "5" синього кольору.

 

Серійний номер надруковано горизонтально двічі: у лівому нижньому куті фарбою червоного кольору та в правому верхньому куті фарбою чорного кольору. Кожний номер складається з двобуквеної серії і семизначного номера.

 

Дизайн зворотного боку банкноти доповнюють захисні антисканерні сітки.

 

Характеристика елементів захисту

 

Банкнота надрукована на спеціальному тонованому папері із синім відтінком, який відповідає переважаючому кольору зображень, що є на банкноті.

 

Папір містить багатотоновий локальний водяний знак, світлий елемент водяного знака, захисну стрічку та захисні невидимі при денному світлі волокна.

 

1. ВОДЯНИЙ ЗНАК - зображення портрета Богдана Хмельницького, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти. Зображення розміщено локально з лівого краю лицьового боку банкноти та видиме під час розглядання банкноти проти світла.

 

2. СВІТЛИЙ ЕЛЕМЕНТ ВОДЯНОГО ЗНАКА - зображення цифрового позначення номіналу розміщено в правій нижній частині зображення портрета Богдана Хмельницького.

 

3. ЗАХИСНА СТРІЧКА - повністю занурена в товщу паперу полімерна стрічка видима ліворуч від центру банкноти під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла. За допомогою збільшувального скла на стрічці можна побачити прозорі зображення в прямому та перевернутому вигляді: "5 ГРН", елемент малого Державного Герба України - тризуб та підкреслене цифрове позначення номіналу "5".

 

4. НАСКРІЗНИЙ ЕЛЕМЕНТ (СУМІЩЕНЕ ЗОБРАЖЕННЯ) - зображення, всі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла (зображення гривні часів Київської Русі), яке розміщено на межі поля водяного знака в нижній частині лицьового та зворотного боків банкноти. Під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла в зображенні проглядає літера "У".

 

5. РЕЛЬЄФНІ ЕЛЕМЕНТИ - елементи, що надруковані фарбою, яка виступає над поверхнею паперу, і шорсткість яких відчувається на дотик (портрет, написи, цифрові позначення номіналу, мікротекст). Є тільки на лицьовому боці банкноти.

 

Підвищений рельєф мають такі зображення: окремі ділянки ручної гравюри портрета; напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ" у верхній частині поля водяного знака; елемент для людей з послабленим зором; цифрове позначення номіналу у нижній частині поля водяного знака; напис "П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ" вздовж правого краю банкноти.

 

6. ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ПОСЛАБЛЕНИМ ЗОРОМ - рельєфне позначення номіналу у вигляді риски довжиною 5 мм, розміщене біля лівого краю лицьового боку банкноти.

 

7. ЛАТЕНТНЕ (ПРИХОВАНЕ) ЗОБРАЖЕННЯ - рельєфне зображення цифрового позначення номіналу "5", приховане в декоративному елементі із зображенням малого Державного Герба України, розміщено у верхній частині лицьового боку банкноти ліворуч. Зображення цифр "5" стає видимим під час розглядання банкноти під гострим кутом до джерела світла.

 

8. МІКРОТЕКСТ - написи, що повторюються, які можна прочитати за допомогою збільшувального скла.

 

Мікротексти на лицьовому боці банкноти:

- напис "НБУ", виконаний офсетним друком мікрошрифтом (позитив зображення) та обрамляє справа зону водяного знака;

- слово "УКРАЇНА" виконано офсетним друком мікрошрифтом (негатив зображення), повторюється чотири рази і розміщено вздовж контуру наскрізного елемента всередині;

- смуга орнаменту виконана інтагліо друком з позитиву та негативу зображення мікрошрифта "5" (цифри з перемінною товщиною), яку розміщено вздовж правого краю короткої сторони банкноти; ліворуч смуга обмежена стрічкою із мікротекста "П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ" (позитив зображення).

 

Мікротексти на зворотному боці банкноти:

- дві смужки, виконані мікрошрифтом "УКРАЇНА" (позитив зображення), що обрамляють смугу орнаменту розміщену вздовж лівої сторони банкноти;

- зображення церкви в селі Суботові виконано мікрошрифтом "5" (позитив зображення, цифри з перемінною товщиною і висотою);

- цифрове позначення номіналу у правому нижньому куті банкноти наповнено мікрошрифтом "5" (позитив зображення, цифри з перемінною товщиною і висотою).

 

9. ОРЛОВСЬКИЙ ДРУК - спеціальний друк, який забезпечує точне збігання фарб на межі двох різних кольорів без розривів і зміщення елементів дизайну. На лицьовому боці банкноти - портрет, напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", декоративний елемент із зображенням малого Державного Герба України, цифрове позначення номіналу у нижній частині поля водяного знака, смуга орнаменту вздовж правого краю короткої сторони банкноти. На зворотному боці банкноти - антисканерні сітки, орнаменти та підклади під малюнками.

 

10. РАЙДУЖНИЙ ДРУК - спеціальний друк, що забезпечує поступовий перехід одного кольору елементів без їх розривів і зміщення в інший (на лицьовому боці - перехід від бокових країв до середини, на зворотному боці - переходи в горизонтальних орнаментах та у зображенні церкви).

 

11. АНТИСКАНЕРНА СІТКА - розміщені під різними кутами тонкі лінії, які під час копіювання або сканування банкноти можуть утворювати на копії "муар" (захисні сітки з обох боків банкноти).

 

Крім елементів захисту для візуального визначення банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.

 

  На початок сторінки