Українська | English

Головна » Банкноти та монети » Банкноти » Перелік банкнот » Банкноти зразків 2003 – 2007 років випуску

Банкнота номіналом 1 гривня зразка 2004 року

Лицьовий бік банкноти

 

Праворуч від центру лицьового боку банкноти розміщено портрет Володимира Великого. Під портретом, праворуч, – напис "ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ". Зазначені елементи дизайну виконано фарбою темного сіро-зеленого кольору.

 

У верхній частині поля водяного знака, паралельно довгій стороні банкноти надруковано напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", під яким розміщено підпис Голови Національного банку України і напис "ГОЛОВА". Праворуч від напису розміщено декоративний елемент із зображенням малого Державного Герба України. Зазначені елементи дизайну виконано фарбою темного сіро-зеленого кольору.

 

У нижній частині поля водяного знака в розетці рожевого кольору надруковано цифрове позначення номіналу "1". Праворуч від нього розміщено частину наскрізного елемента - зображення гривні часів Київської Русі.

 

Вздовж правого краю короткої сторони банкноти розміщено смугу орнаменту, в якій двічі надруковано цифрове позначення номіналу. Смугу виконано у двох кольорах: темному сіро-зеленому та жовтому. Праворуч від смуги вертикально розміщено напис "ОДНА ГРИВНЯ" темного сіро-зеленого кольору.

 

Фон центральної частини банкноти утворює зображення святих, а також сітка з цифрами "1".

 

Дизайн лицьового боку банкноти доповнюють орнаменти та захисні антисканерні сітки.

 

Зворотний бік банкноти

 

Центральним елементом дизайну зворотного боку банкноти є зображення Града Володимира у Києві, праворуч від якого розміщено художню композицію, яка включає військове знаряддя, хрест та елемент декору часів Володимира Великого. Зазначені елементи дизайну виконано фарбою сіро-синього кольору.

 

Біля лівого краю банкноти вертикально розміщено напис "ОДНА ГРИВНЯ".

 

Вздовж трьох сторін банкноти розміщено геометричні орнаменти, виконані з використанням рожевого, світло-сірого, темно-сірого, сіро-синього, темно-зеленого кольорів.

 

У верхній частині вертикального орнаменту розміщено логотип Національного банку України, під яким міститься напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", у центральній частиніцифрове позначення номіналу “1”. Усі зазначені елементи дизайну виконано фарбою темного сіро-зеленого кольору.

 

У центрі нижнього орнаменту розміщено цифрове позначення номіналу "1", виконане тонкою лінією (негатив).

 

У нижній частині банкноти праворуч розміщено частину наскрізного елемента - зображення гривні часів Київської Русі, ліворуч від якого розміщено рік затвердження зразка банкноти "2004".

 

У правому нижньому куті розташовано цифрове позначення номіналу "1" темного сіро-зеленого кольору.

 

Серійний номер надруковано горизонтально двічі: у лівому нижньому куті фарбою червоного кольору та в правому верхньому куті фарбою чорного кольору. Кожний номер складається з двобуквеної серії і семизначного номера.

 

Дизайн зворотного боку банкноти доповнюють захисні антисканерні сітки.

 

Характеристика елементів захисту

 

Банкнота надрукована на спеціальному тонованому папері із сіро-зеленим відтінком, який відповідає переважаючому кольору зображень, що є на банкноті.

 

Папір містить багатотоновий локальний водяний знак, світлий елемент водяного знака, захисну стрічку та захисні невидимі при денному світлі волокна.

 

1. Водяний знак – зображення портрета Володимира Великого, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти. Зображення розміщено локально з лівого краю лицьового боку банкноти та видиме під час розглядання банкноти проти світла.

 

2. Світлий елемент водяного знака – зображення цифрового позначення номіналу розміщено в правій нижній частині зображення портрета Володимира Великого.

 

3. ЗАХИСНА СТРІЧКА – повністю занурена в товщу паперу полімерна стрічка видима ліворуч від центру банкноти під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла. За допомогою збільшувального скла на стрічці можна побачити прозорі зображення в прямому та перевернутому вигляді: "1 ГРН", елемент малого Державного Герба Українитризуб та підкреслене цифрове позначення номіналу “1".

 

4. НАСКРІЗНИЙ ЕЛЕМЕНТ (СУМІЩЕНЕ ЗОБРАЖЕННЯ) – зображення, всі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла (зображення гривні часів Київської Русі), яке розміщено на межі поля водяного знака в нижній частині лицьового та зворотного боків банкноти. Під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла в зображенні проглядає літера "У".

 

5. МІКРОТЕКСТ – написи, які можна прочитати за допомогою збільшувального скла.

 

На лицьовому боці банкноти:

напис "НБУ", що повторюється, виконаний мікрошрифтом (позитив зображення) та обрамляє справа зону водяного знака;

слово "УКРАЇНА" виконано мікрошрифтом (негатив зображення), повторюється чотири рази і розміщено вздовж контуру наскрізного елемента всередині;

напис “ОДНА ГРИВНЯ”, що повторюється, виконаний мікрошрифтом (позитив зображення) та обрамляє зліва смугу орнаменту.

 

На зворотному боці банкноти:

дві смужки, виконані мікрошрифтом “УКРАЇНА” (позитив зображення), що обрамляють смугу орнаменту розміщену вздовж лівої сторони банкноти.

 

6. ОРЛОВСЬКИЙ ОФСЕТНИЙ ДРУК – спеціальний друк, який забезпечує точне збігання фарб на межі двох різних кольорів без розривів і зміщення елементів дизайну. Цей вид друку є тільки на зворотному боці банкноти та здійснений фарбами восьми кольорів (фонові елементиантисканерні сітки, орнаменти та підклади під малюнками).

 

7. РАЙДУЖНИЙ ДРУК – спеціальний друк, що забезпечує поступовий перехід одного кольору елементів без їх розривів і зміщення в інший (на лицьовому боці – переходи в орнаментах вздовж верхнього та нижнього країв банкноти та в сітці по центру банкноти, на зворотному боці – переходи в горизонтальних орнаментах та в підкладі під центральним малюнком).

 

8. АНТИСКАНЕРНА СІТКА – розміщені під різними кутами тонкі лінії, які під час копіювання або сканування банкноти можуть утворювати на копії “муар” (захисні сітки з обох боків банкноти).

 

Крім елементів захисту для візуального визначення банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.

  На початок сторінки