Українська | English

Головна » Банкноти та монети » Банкноти » Перелік банкнот » Банкноти зразків 2003 – 2007 років випуску

Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2007 року

Лицьовий бік банкноти

 

Ліворуч від центру лицьового боку банкноти розміщено портрет Лесі Українки, який виконано фарбою фіолетового кольору. Біля портрету, внизу праворуч, – напис “Леся Українка” та роки життя української поетеси фіолетового кольору.

 

Праворуч від портрета, вздовж верхнього краю банкноти, розміщено зображення малого Державного Герба України та напис “УКРАЇНА” фіолетового кольору.

 

У верхній частині поля водяного знака, вздовж верхнього краю банкноти, надруковано напис “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, який поділено на зони червоного та фіолетового кольорів. Нижче надруковано підпис Голови Національного банку України і напис “ГОЛОВА”, які виконані фарбою фіолетового кольору.

 

По середині правого краю банкноти розміщено елемент для людей з послабленим зором у вигляді двох вертикальних рисок фіолетового кольору.

 

У правому нижньому куті банкноти фарбою, колір якої змінюється під час розглядання банкноти під різними кутами зору від бузкового (малиново-фіолетового) на оливково-зелений, надруковано цифрове позначення номіналу “200”.

 

Частину наскрізного елемента – цифрового позначення номіналу “200” розміщено у незадрукованому “вікні”, що має форму паралелограма і примикає до поля водяного знака у верхній частині зліва.

 

Вздовж лівого краю короткої сторони банкноти розміщено напис “ДВІСТІ ГРИВЕНЬ” та цифрове позначення номіналу “200”: слово “ДВІСТІ” фіолетового кольору, слово “ГРИВЕНЬ” виконано негативним шрифтом на червоному фоні, цифрове позначення номіналу “200” фіолетового кольору і наповнено негативними хвилястими лініями.

 

Фон центральної частини банкноти заповнює композиція зі штрихового малюнку Літературно-меморіального музею-садиби Лесі Українки в селі Колодяжному, яке виконано негативними штрихами, і тонового малюнку українського вінка з різнокольоровими стрічками.

 

Дизайн лицьового боку банкноти доповнюють захисні гільйошні та антисканерні сітки.

 

Зворотний бік банкноти

 

Центральним елементом дизайну зворотного боку банкноти є художня композиція, що містить зображення архітектурної споруди – вежі (справа) та лелеки у польоті – по середині банкноти. Композиція віддрукована з переходом кольорів (зліва направо) від бордового у темно-синій. Напис “В'ЇЗНА ВЕЖА ЛУЦЬКОГО ЗАМКУ” темно-синього кольору, виконаний каліграфічним шрифтом і утворює дугу справа від споруди.

 

Під зображенням лелеки розташовано напис “Київ 2007” бордового кольору.

 

Біля лівого краю банкноти вертикально розміщено напис “УКРАЇНА” бордового кольору, біля правого – напис “ГРИВЕНЬ”, виконаний контурним шрифтом, по краях якого розміщені цифрові позначення номіналу “200” темно-синього кольору.

 

У верхній частині банкноти, праворуч від центра, курсивом надруковано напис “ДВІСТІ ГРИВЕНЬ”, колір якого переходить від бордового у темно-синій.

 

Частину наскрізного елемента – цифрового позначення номіналу “200” розміщено у незадрукованому “вікні”, що має форму паралелограма і примикає до поля водяного знака у верхній частині справа.

 

У нижній частині поля водяного знака розміщено цифрове позначення номіналу “200” бордового кольору.

 

У нижній частині банкноти праворуч від центру розміщено цифрове позначення номіналу “200”, виконане тонкою лінією (негатив).

 

Серійний номер надруковано горизонтально двічі: у лівому верхньому куті фарбою чорного кольору та в правому нижньому куті фарбою червоного кольору. Кожний номер складається з двобуквеної серії і семизначного номера.

 

Дизайн зворотного боку банкноти доповнюють геометричні фрагменти та захисні антисканерні сітки.

 

Характеристика елементів захисту

 

Банкнота надрукована на спеціальному тонованому папері із рожевим відтінком, який відповідає переважаючому кольору зображень, що є на банкноті.

 

Папір містить багатотоновий локальний водяний знак, світлий елемент водяного знака, захисну стрічку та захисні невидимі при денному світлі волокна.

 

1. Водяний знак – зображення портрета Лесі Українки, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти. Зображення розміщено локально з правого краю лицьового боку банкноти та видиме під час розглядання банкноти проти світла.

 

2. Світлий елемент водяного знака – зображення графічного знака національної грошової одиниці України – гривні, що розміщено в лівій нижній частині зображення портрета Лесі Українки.

 

3. ЗАХИСНА СТРІЧКА – повністю занурена в товщу паперу полімерна стрічка, видима ліворуч від поля водяного знака під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла. За допомогою збільшувального скла на стрічці можна побачити прозорі зображення в прямому та перевернутому вигляді: “200 ГРН”, елемент малого Державного Герба України – тризуб і мікротекст цифрового позначення номіналу “200”.

 

4. ОПТИЧНО-ЗМІННОЮ ФАРБОЮ (OVI) на лицьовому боці банкноти інтагліо друком у правому нижньому куті надруковано цифрове позначення номіналу “200”. Фарба змінює колір під час розглядання банкноти під різними кутами зору: бузковий (малиново-фіолетовий) – під час розглядання зображення перпендикулярно до поверхні зображення; оливково-зелений – під час розглядання його під гострим кутом.

 

5. НАСКРІЗНИЙ ЕЛЕМЕНТ (СУМІЩЕНЕ ЗОБРАЖЕННЯ) – зображення, всі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла (зображення цифрового позначення номіналу “200”).

 

Окремі фрагменти цифри “200” розміщені у незадрукованому “вікні”, що має форму паралелограма і примикає до поля водяного знака у верхній частині зліва на лицьовому боці та справа – на зворотному боці банкноти. Елемент виконаний на лицьовому боці у зеленому кольорі, на зворотному – у фіолетовому. При розгляданні банкноти проти світла у “вікні” проглядається цифра “200”.

 

6. рельєфні елементи – елементі, що надруковані фарбою, яка виступає над поверхнею паперу, і шорсткість яких відчувається на дотик (портрет, написи, цифрові позначення номіналу, мікротекст). Є тільки на лицьовому боці банкноти.

 

Підвищений рельєф мають такі зображення: малий Державний Герб України та написи “УКРАЇНА” і “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ” вздовж верхнього краю банкноти; напис “ДВІСТІ” вздовж лівого краю банкноти; графічні елементи по верхньому краю стилізованого зображення дерева зліва від портрету; елемент для людей з послабленим зором; цифрові позначення номіналу у правому нижньому та лівому верхньому кутах банкноти; по дві групи з 7 штрихів, що розташовані перпендикулярно до обох бічних країв банкноти.

 

7. ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ПОСЛАБЛЕНИМ ЗОРОМ – рельєфне позначення номіналу у вигляді двох вертикальних рисок фіолетового кольору, яке розміщено по середині правого краю лицьового боку банкноти.

 

8. ЛАТЕНТНЕ (ПРИХОВАНЕ) ЗОБРАЖЕННЯ цифрового позначення номіналу “200”, приховане в геометричному орнаменті червоного кольору зліва від портрета Лесі Українки. Цифри видимі при розгляданні банкноти на рівні очей проти світла під гострим кутом: темні на світлому фоні – при розгляданні банкноти з короткої сторони, світлі на темному фоні – при розгляданні банкноти з довгої сторони.

 

9. МІКРОТЕКСТ – написи, що повторюються, і які можна прочитати за допомогою збільшувального скла.

 

Мікротексти на лицьовому боці банкноти:

напис “ЛЕСЯ УКРАЇНКА 1871-1913”, який виконано інтагліо друком мікрошрифтом (позитив зображення) та розміщено у портреті по верхньому краю коміру справа;

абревіатура “НБУ”, яку виконано інтагліо друком мікрошрифтом (негатив зображення) та розміщено на лінії нижньої межі портрета справа;

цитата з твору Лесі Українки: “БЕРІМОСЬ КРАЩЕ ДО РОБОТИ ЗМАГАЙМОСЬ ЗА НОВЕ ЖИТТЯ!”, яку виконано офсетним друком мікрошрифтом (позитив зображення); мікротекст обмежує справа незадруковану ділянку в полі водяного знака і повторюється п`ять разів;

напис “Літературно-меморіальний музей-садиба Лесі Українки в селі Колодяжному Волинської області”, який виконано офсетним друком мікрошрифтом (позитив зображення); мікротекст розташований під негативним малюнком садиби по середині банкноти.

 

Мікротексти на зворотному боці банкноти:

цитата з твору Лесі Українки: “ проти вічності неба були ми малі але небо схилялось над нами ”, яку виконано офсетним друком мікрошрифтом (негатив зображення); мікротекст наповнює лінію овалу навкруги зони водяного знака і повторюється сім разів;

цифрове позначення номіналу у лівому нижньому куті банкноти наповнено мікрошрифтом “200” (офсетний друк, негатив зображення, цифри з перемінною товщиною).

дві смуги, які виконані офсетним друком мікрошрифтом “УКРАЇНА” (позитив зображення), розташовані по обидві сторони від слова “УКРАЇНА”, що знаходиться по середині лівого краю банкноти.

 

10. ОРЛОВСЬКИЙ ДРУК – спеціальний друк, який забезпечує точне збігання фарб на межі двох різних кольорів без розривів і зміщення елементів дизайну. На лицьовому боці банкноти – портрет, напис “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”. На зворотному боці – антисканерна та центральна фонові сітки, геометричні фрагменти, лінія, що підкреслює по низу центральний малюнок та вензель на її лівому краї, підклад під центральним малюнком.

 

11. РАЙДУЖНИЙ ДРУК – спеціальний друк, що забезпечує поступовий перехід одного кольору елементів без їх розривів і зміщення в інший. На лицьовому боці банкноти – переходи у фоновій сітці та в окремих стрічках в зображенні українського вінка. На зворотному боці – переходи у центральній фоновій сітці, у фрагментах малюнку в'їзної вежі Луцького замку та в окремих елементах дизайну.

 

12. АНТИСКАНЕРНА СІТКА – розміщені під різними кутами тонкі лінії захисних сіток з обох боків банкноти, які під час копіювання або сканування банкноти можуть утворювати на копії “муар”.

 

Крім елементів захисту для візуального визначення, банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.

 

  На початок сторінки