Національний банк України

Про результати опитування щодо ділових очікувань підприємств у IІ кварталі 2012 року
[повернутись

09.07.2012

прес-реліз

 

 

Чергове щоквартальне опитування керівників підприємств про оцінку поточної та майбутньої ділової активності, інфляційних та курсових очікувань, змін економічної ситуації в Україні проведено в травні 2012 року.

 

Подані нижче результати є відображенням лише думки респондентів – керівників підприємств України і не є оцінками Національного банку України.

 

Згідно з результатами опитування респонденти стримано оцінили перспективи зростання обсягів  виробництва товарів та послуг в Україні в наступні 12 місяців.

 

Інфляційні очікування респондентів на наступні 12 місяців стрімко знижувались другий квартал поспіль та досягли мінімального рівня за час проведення опитувань. Зростання споживчих цін, на думку респондентів, в основному обумовлюється зростанням витрат на виробництво, зокрема високими цінами на енергоносії.

 

Очікування респондентів щодо курсу гривні відносно долара США в наступні 12 місяців стабілізувались на рівні минулого кварталу.

 

Респонденти покращили оцінки поточного фінансово-економічного стану своїх підприємств, в цілому по економіці він оцінюється позитивно.  За оцінками респондентів рівень залишків готової продукції підвищився і  дещо перевищив рівноважний, що є стримуючим фактором зростання цін. Інтенсивність використання виробничих потужностей в цілому по економіці збільшилася.

 

Згідно з результатами опитування індекс ділових очікувань підприємств[1] у ІІ кварталі 2012 року зріс до 119,7% порівняно зі 119,3% у І кварталі. Покращилися прогнози респондентів щодо інвестиційної діяльності та збільшення кількості працівників в наступні 12 місяців. Продовжилося сезонне підвищення очікувань респондентів на наступні три місяці за всіма основними параметрами економічної активності.

 

Переважна більшість респондентів значно знизили очікування щодо зростання цін на товари і послуги, які купує підприємство, та на продукцію власного виробництва, що свідчить про продовження тенденції зниження цінового тиску в економіці. Зростання виробничих витрат, на думку респондентів, також продовжиться меншими темпами. Респонденти вважають, що найвпливовішими чинниками змін вихідних цін підприємств є зростання цін на енергоносії та на сировину і матеріали. У той же час вплив обмінного курсу та рівня процентної ставки за кредитами залишається незначним.

 

За очікуваннями респондентів у наступні три місяці потреба в позикових коштах зростатиме. Частка респондентів, які планують брати банківські кредити, зросла. Серед них найбільшою залишалася частка тих, що планують брати банківські кредити в гривнях.

 

В опитуванні взяли участь 1 211 підприємств з усіх регіонів країни, що представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, розмірами за кількістю працівників.

 

Звіт “Ділові очікування підприємств України” розміщено за адресою http://site.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=117456.[1] Індекс ділових очікувань –  агрегований показник щодо очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців, розрахований за балансами відповідей респондентів стосовно змін  фінансово-економічного стану підприємства та майбутньої економічної активності.

 

[повернутись