Національний банк України

БАНКІВСЬКА ПАНІКА
[повернутись

БАНКІВСЬКА ПАНІКА (banking panic) – масове вилучення депозитів вкладниками у зв’язку з втратою довіри до конкретного банку або банківської системи в цілому, побоюванням неплатоспроможності або банкрутства банку, падінням курсу національної валюти, посиленням інфляції, нестабільністю функціонування фінансової системи держави.

Джерело:

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева.

 

[повернутись