Національний банк України

БАНКІВСЬКИЙ ПЕРЕКАЗ
[повернутись

БАНКІВСЬКИЙ ПЕРЕКАЗ (bank transfer) – доручення одного банку іншому про виплату суми коштів, що зазначена у дорученні, будь-якій особі (організації).

 

Джерело:

Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2006. – VI, 810с.

 

[повернутись