Національний банк України

СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ БАНК
[повернутись

СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ БАНК – (systemically important bank; systemic bank) – банк, неможливість
функ­ціонування якого спричиняє значний вплив на функціонування банківської системи в цілому. Згідно з Законом України «Про банки і банківську діяльність» С.б. – банк, зобов’язання якого становлять не менше 10% від загальних зобов’язань банківської системи.

Джерело:

Про банки і банківську діяльність //
Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ.

 

 

[повернутись