Національний банк України

Фінансова інклюзія
[повернутись

Важливість фінансової інклюзії

 

Фінансова інклюзія - драйвер економічного зростання та важливий фактор соціальної рівності у сучасному світі. Центробанки та інші регулятори фінансового ринку, міжнародні організації, інші гравці ринку наголошують на важливості фінансової інклюзії упродовж останніх десятирічь.

 

OECD/INFE визначає фінансову інклюзію як процес просування доступного, вчасного та повноцінного доступу до широкого спектру фінансових продуктів і послуг, поширення їхнього використання серед всіх прошарків суспільства через впровадження існуючих та інноваційних підходів включно з фінансовою обізнаністю та освітою з метою просування як фінансового добробуту, так і економічної та соціальної інклюзії .

 

На сьогодні майже третина населення світу не мають доступу до базового банківського рахунку. Тому провідні міжнародні організації визначають фінансову інклюзію однією з цілей власної діяльності.

 

За даними Світового банку, більше 100 країн світу мають або вже розроблену національну стратегію з фінансової інклюзії, або вбудовані компоненти фінансової інклюзії до ширших національних стратегій.

 

Підвищення рівня фінансової інклюзії є важливим для різних стейкхолдерів:

      для регуляторів та держави загалом, оскільки залучає усі верстви населення до економічної системи, що у результаті сприяє зростанню економіки через мобілізацію заощаджень населення, інвестування у розвиток економіки держави, диверсифікацію фінансової системи;

      для провайдерів фінансових послуг, оскільки збільшує кількість споживачів фінансових послуг;

      для споживачів, оскільки вони можуть ефективніше та зручніше використовувати сучасні фінансові послуги, підвищуючи таким чином особистий добробут. Фінансова інклюзія сприяє підвищенню та стабілізації доходів, ефективнішому управлінню активами, зменшенню вразливості від економічних криз.

 

Статті:

1.    Марко Шкреб. Как победить финансовую безграмотность

2.    Михайло Відякін та Дмитро Яблоновський: Фінінклюзія: що це таке і чому це важливо для всіх українок та українців?

3.    Євген Степанюк: От лозунгов к делу. Зачем нужна финансовая инклюзия

4.    Світовий банк: універсальний доступ до фінансових послуг до 2020 року

5.    The Economist: Financial inclusion is making great strides

6.    Consultative Group to Assist the Poor: What is Financial Inclusion and Why is it Important?

7.    Відео World Bank Group: Financial Inclusion - A Foothold on the Ladder toward Prosperity?

 

Дослідження з фінансової інклюзії:

      Дослідження FINDEX World Bank Group, 2017

      Global Financial Inclusion and Consumer Protection Survey, 2017, World Bank Group

      Дослідження USAID: Фінансова грамотність, обізнаність та інклюзія в Україні, 2017

 

Кейси, практики, огляди, приклади національних стратегій з підвищення фінансової інклюзії інших країн.

 

 

Фінансова інклюзія – стратегічна ціль НБУ

 

В Україні більше третини населення лишаються за межами фінансової системи. Це свідчить про їх відокремленість від економіки держави та суспільства загалом, нижчий рівень ефективності управління коштами та фінансової безпеки.

 

Національний банк України визначив фінансову інклюзію однією зі своїх стратегічних цілей. Фінансова інклюзія – створення умов для залучення усіх сегментів населення та бізнесу до користування різноманітними фінансовими послугами, які доступні за інфраструктурою та ціною, офіційно урегульовані та відповідають потребам населення з метою стимулювання економічного зростання країни та зменшення соціальної нерівності у суспільстві.

 

Реалізація цілі досягатиметься через формування та розвиток системи захисту прав споживачів, Національну стратегію та заходи з підвищення фінансової грамотності українців та розвиток безготівкової економіки.

 

Робота над підвищенням рівня фінансової інклюзії та фінансової грамотності є довгостроковою, тому вимагає координації та взаємодії різних стейкхолдерів та партнерів для досягнення поставлених цілей.

 

Стратегія Національного банку України.

 

 

Ключові заходи

 

Фінансова інклюзія задля економічного зростання: підсумки міжнародного "Форуму з фінансової інклюзії. Нікого за бортом"

 

Другий Форум з фінансової інклюзії 12 червня 2019 року

 

Перший Форум з фінансової інклюзії 12 червня 2018 року

 

[повернутись