Національний банк України

Правління Національного банку вітає формалізацію Радою НБУ режиму інфляційного таргетування в Україні
[повернутись

21.12.2016

прес-реліз

 

Правління Національного банку України вітає схвалення Радою Національного банку Основних засад грошово-кредитної політики на 2017 рік та середньострокову перспективу (далі – Основні засади). "Вкрай важливо, що Рада та Правління Національного банку мають спільне бачення щодо цілей та завдань грошово-кредитної політики. Своїм рішенням Рада Національного банку зберігла послідовність грошово-кредитної політики на принципах інфляційного таргетування, які були задекларовані Правлінням Національного банку в серпні 2015 року", - наголосила Голова Національного банку Валерія Гонтарева.

 

Основні засади закріплюють інфляційне таргетування як режим грошово-кредитної політики в Україні, який застосовується Національним банком для досягнення проголошених цілей з інфляції.

 

Нагадуємо, до застосування такого режиму Національний банк перейшов на початку 2016 року. Першими результатами такого кроку стали стрімке зниження річної споживчої інфляції з 43.3% наприкінці 2015 року до 12.1% у листопаді 2016 року та стабілізація на цій основі макрофінансової ситуації в країні.

 

Рада Національного банку підтвердила запропоновану Правлінням середньострокову ціль з інфляції, а саме - з річного приросту індексу споживчих цін, на рівні 5% ± 1 п. п. та необхідність досягнення цієї цілі в 2019 році. Також Рада зберігла цілі щодо інфляції на найближчі роки: на грудень 2017 року – 8% ± 2 п. п., грудень 2018 року – 6% ± 2 п. п.

 

При цьому основними засадами визначено, що цільові показники з інфляції на 2017 – 2020 роки після їх оголошення не можуть бути змінені. Таким чином, на Національний банк покладається значна відповідальність за досягнення та підтримку цінової стабільності на основі проголошених інфляційних цілей.

 

Відповідно до затверджених Основних засад, до основних принципів, на яких базується реалізація грошово-кредитної політики, належать:

- пріоритетність досягнення та підтримки цінової стабільності в державі;

- дотримання режиму плаваючого обмінного курсу;

- перспективний характер прийняття рішень;

- прозорість діяльності Національного банку;

- інституційна, фінансова та операційна незалежність Національного банку.

 

За словами Голови Національного банку, реформа грошово-кредитної політки, яку ініціювало Правління Національного банку та підтримала Рада Національного банку, має стати дієвим механізмом забезпечення цінової стабільності в країні після тривалої історії високої і мінливої інфляції. "Значення такої реформи для економіки України можна порівнювати з грошовою реформою 1996 року, якою було запроваджено у обіг національну грошову одиницю – гривню. Адже збереження купівельної спроможності цієї гривні на основі кількісних цілей з інфляції сьогодні було офіційно визнано ключовим завданням грошово-кредитної політики Національного банку України", - переконана Голова Національного банку Валерія Гонтарева.


 

[повернутись