Національний банк України

Національний банк запроваджує щорічну оцінку стійкості банків
[повернутись

22.12.2017

прес-реліз

 

Національний банк України запроваджує щорічну оцінку стійкості банків.

 

Відповідне Положення про здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи України, затверджене постановою Правління НБУ №141 від 22 грудня 2017 року.

 

Оцінка здійснюватиметься кожного року за станом на 01 січня, починаючи з 01 січня 2018 року. Оцінка складатиметься з трьох етапів.

 

      Перший - перевірка аудиторськими фірмами, включеними до Реєстру аудиторських фірм, якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями.

      Другий - екстраполяція результатів першого етапу та оцінка достатності капіталу банку станом на дату оцінки.

      Третій - оцінка НБУ достатності капіталу банку за результатами стрес-тестування за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями на трьохрічному горизонті прогнозування.

 

Перший та другий етапи оцінки проходитимуть усі платоспроможні банки. Перелік банків для ІІІ етапу визначатиме НБУ. Перелік буде складатися з урахуванням впливу кожного банку на стабільність банківської системи.

 

Перший етап оцінки здійснюватимуть незалежні аудиторські фірми в межах проведення щорічної аудиторської перевірки річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності банку згідно з вимогами Положення № 389[1]. Другий та третій етапи оцінки стійкості, під час яких здійснюватиметься екстраполяція результатів першого етапу та стрес-тестування, проводитиме Національний банк.

 

Стрес-тестування проводитиметься за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями з застосуванням розроблених регулятором моделей. Національний банк щорічно актуалізуватиме макроекономічні сценарії, моделі стрес-тестування та порядок їхнього використання.

 

У разі, якщо у банка за підсумками другого або третього етапу оцінки стійкості значення показників достатності капіталу будуть нижчими, ніж встановлено вимогами НБУ, у нього виникатиме потреба в докапіталізації. Банки, щодо яких буде виявлено потребу в капіталі, повинні будуть розробити програму капіталізації та/або план заходів для підтримки або відновлення рівня капіталу.

 

Результати оцінки стійкості будуть оприлюднюватися на сайті Національного банку до кінця відповідного року.

 

Запровадження такого інструменту, як щорічна оцінка стійкості, дозволить виявити не лише поточні, але й майбутні ризики банків. Це дасть змогу банкам сформувати капітал, достатній для нівелювання майбутніх ризиків, що сприятиме підвищенню стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників і кредиторів банків.

 [1] Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 вересня 2003 року № 389, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2003 року за № 871/8292 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 21 вересня 2011 року № 341) (зі змінами)


 

[повернутись