Національний банк України

НБУ оновив порядок реєстрації платіжних систем, їх учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури
[повернутись

28.12.2017

 

 

Національний банк України оновив порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

 

Про це йдеться у постанові Правління Національного банку України від 21.12.2017 № 139 “Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктуриˮ[1] (далі – Постанова № 139).

 

Зокрема Постанова № 139 передбачає:

зміну підходів до процедури розгляду Національним банком документів платіжних організацій платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури;

 

доповнення переліку документів, які подаються до Національного банку для отримання дозвільних документів анкетою, яка передбачає розкриття інформації про заявника, його фінансовий стан, фінансові зобов’язання, ділову репутацію; інформацію про керівників юридичної особи, відносини заявника з іншими особами;

 

можливість сумісності платіжних систем: двох внутрішньодержавних платіжних систем, міжнародної платіжної системи-резидента з міжнародною платіжною системою-резидентом/нерезидентом, внутрішньодержавної платіжної системи-резидентом з міжнародною платіжною системою-резидентом (за умови, що переказ коштів за участю цих систем здійснюється виключно на території України).

спрощення порядку узгодження умов та порядку діяльності операторів послуг платіжної інфраструктури;

 

встановлення можливості Національного банку відмовити у реєстрації та скасувати реєстрацію платіжних систем та їх учасників у разі застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, зважаючи зокрема, на вимоги Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)ˮ;

 

З метою адаптації українського законодавства до норм законодавства Європейського Союзу, Постановою № 139 також імплементуються норми:

- Директиви 98/26/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 19 травня 1998 року щодо завершення розрахунків у платіжних системах і системах розрахунків з використанням цінних паперів, в частині необхідності визначення в правилах платіжних систем (у тому числі взаємосумісних), зокрема моменту, після якого переказ коштів не може бути скасований ні учасником платіжної системи, ні третьою стороною (момент невідкличності).

 

- Регламенту 2015/847 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 20 травня 2015 року про інформацію, що супроводжує грошові перекази, в частині необхідності визначення в правилах платіжних систем порядку забезпечення в платіжній системі супроводження переказу коштів інформацією про ініціатора та отримувача на всіх етапах здійснення переказу коштів

 

Крім того, Постановою № 139 передбачається необхідність подання платіжними організаціями платіжних систем до Національного банку інформації про оператора послуг платіжної інфраструктури-резидента (протягом 30 календарних днів із дня набрання чинності Постанови № 139)[2].

 

Національний банк прогнозує, шо:

- інтеграція платіжних систем надасть користувачам платіжних послуг нові можливості та послуги;

 

- встановлення додаткових вимог до заявників перешкоджатиме появі на ринку недобросовісних гравців,

 

- відмова у реєстрації/скасуванні реєстрації у разі застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених законодавством України, сприятиме підвищенню національної безпеки України.

 

 

 [1] Постановою № 139 затверджуються зміни до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 2014 року № 43 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2014 року за № 348/25125.

 

[2] у порядку, визначеному Положенням про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 2014 року № 43. 

[повернутись