Національний банк України

Національний банк визначив мінімальне обов’язкове значення LCR з грудня 2018 року на рівні 80%
[повернутись

31.10.2018

прес-реліз

 

Національний банк затвердив запровадження обов’язкового нормативу ліквідності – коефіцієнта покриття ліквідності (LCR) – з 1 грудня 2018 року. Згідно з рішенням Правління, на початку мінімальне значення нормативу LCR встановлено на рівні 80% з поетапним його доведенням до рівня 100%. Розроблений Національним банком графік дасть змогу банкам у комфортному режимі завершити підготовку до роботи в умовах нових вимог до ліквідності.

 

Рішення Правління враховує підсумки проведення тестових розрахунків LCR, які проводились з 01 червня 2018 року. Окрім того, до уваги було взято пропозиції банків, висловлені під час низки зустрічей фахівців Національного банку з представниками банківської спільноти.

 

Норматив LCR встановлено за всіма валютами, а також окремо за групою іноземних валют. Банки також будуть розраховувати коефіцієнт LCR у гривні, проте Національний банк не визначає його обов’язкове мінімальне значення.

 

Банки розраховуватимуть LCR щоденно, починаючи з 01 грудня 2018 року. Значення нормативів LCR буде визначатися як 30-денна середньоарифметична ковзна величина. Таким чином, першою звітною датою для нормативів LCR визначено 31 грудня 2018 року.

 

Згідно з рішенням Правління Національного банку мінімальне значення нормативів LCR буде доведено до рівня 100% поетапно за таким графіком:

·          80% – починаючи з 31 грудня 2018 року;

·          90% – починаючи з 1 червня 2019 року;

·          100% – починаючи з 1 грудня 2019 року.

 

З січня 2019 року Національний банк розпочне публікацію  інформації про виконання LCR у розрізі банків, так само, як сьогодні публікуються дані про виконання банками інших нормативів, у розділі "Статистика – Показники банківської системи".

 

Нагадаємо, коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) установлює мінімально необхідний рівень ліквідності для покриття чистого очікуваного відтоку коштів з банку протягом 30 днів з урахуванням стрес-сценарію.

 

Він більш ефективно за діючі нормативи відображає рівень стійкості банку до короткострокових шоків ліквідності – характерного для кризових періодів, коли відбувається значний відплив коштів клієнтів. Виконання LCR свідчитиме, що банк забезпечений ліквідністю в обсязі, достатньому для повного виконання ним зобов’язань упродовж 30 днів в кризових умовах. Нормативи LCR відповідають загальноприйнятим у світі підходам оцінки ліквідності і є зрозумілими для міжнародних інвесторів.

 

Нормативи LCR впроваджено постановою Правління НБУ № 114 "Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні", рішенням Правління НБУ №732-рш схвалено зміни до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR). Вони набувають чинності з 01 грудня 2018 року.

 

Довідково: LCR - коефіцієнт ліквідності, розроблений Базельським комітетом з банківського нагляду у відповідь на глобальну фінансову кризу 20072008 років. З 2015 року норматив є обов’язковим для банків країн ЄС відповідно до положень CRR/CRD IV. На сьогодні LCR запроваджено у 45 країнах світу, у тому числі в тих, які не є членами Базельського комітету з банківського нагляду.

 

Для розробки та впровадження LCR в Україні у вересні 2016 року було створено робочу групу, до складу якої увійшли фахівці профільних підрозділів Національного банку України та банків. Для вивчення міжнародного досвіду імплементації нормативу проведено консультації з експертами Базельського комітету, Світового банку, центробанків інших країн.

 

 


 

[повернутись