Національний банк України

Національний банк спростить порядок нагляду за валютними операціями
[повернутись

20.12.2018

прес-реліз

 

Національний банк оприлюднив ще один проект нормативно-правового акту, розроблений на виконання норм Закону України "Про валюту і валютні операції" і спрямований на спрощення процедур нагляду за валютними операціями і впровадження ефективного ризик-орієнтованого підходу в цій сфері.

 

Розроблений проект Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції є одним з ключових в переході від системи тотального валютного контролю за кожною операцією до валютного нагляду, побудованого за принципом "більше ризиків – більше уваги, менше ризиків – менше уваги".

 

Документом визначаються ознаки валютних операцій, які вказують на необхідність проведення банками/небанківськими фінансовими установами/ операторами поштового зв'язку додаткового аналізу транзакцій. Це, зокрема, неспівпадіння обсягів операцій з обсягами звичайної ділової активності, невідповідність суті операції змісту діяльності клієнта, значна розбіжність у заявлених цінах товарів і їх справедливій вартості, використання в розрахунках компаній-оболонок тощо.

 

За відсутності окреслених індикаторів уповноважені агенти зможуть здійснювати нагляд на свій розсуд, використовуючи власні індикатори. Окрім того, з веденням в дію Закону "Про валюту та валютні операції" з 7 лютого 2019 року з-під валютного нагляду будуть виведені дрібні платежі за кордон на суми до 150 тис. грн. Таким чином, значна частина клієнтських операцій буде звільнена від додаткових перевірок і вимог щодо надання документів.

 

Водночас зазначеним проектом Положення Національний банк скасовує низку процедурних вимог до уповноважених агентів. Зокрема, пропонується скасувати двоетапний аналіз клієнтських операцій з залучення кредитів від нерезидентів (пропонується перевірка лише на етапі повернення кредиту), а також вимогу щодо складання банками обов’язкового письмового висновку про результати аналізу клієнтської операції.

 

Після ухвалення і введення в дію зазначеного документу з 7 лютого 2019 року діюче Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затверджене постановою Правління НБУ від 15.08.2016 № 369, втратить свою чинність.

 

Коментарі та зауваження до оприлюдненого проекту документу можна надсилати на адресу: Oksana.Karpenko@bank.gov.ua до 22 грудня 2018 року включно.

 

За підсумками публічного обговорення остаточна та схвалена Правлінням Національного банку версія нормативно-правового акту буде оприлюднена не пізніше ніж за 30 днів до набуття чинності Законом "Про валюту і валютні операції", тобто до 7 січня 2019 року.


 

[повернутись