Національний банк України

Національний банк змінив деякі вимоги до аудиту банків
[повернутись

28.12.2018

 

 

Національний банк України вніс зміни до двох своїх положень, якими регулюються питання проведення аудиту банків.

 

Змінами до Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України[*] Національний банк гармонізував  вимогу до освіти керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку з вимогою до освіти керівника банку, визначеною статтею 42 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Вимога до їх освіти буде однаковою. Зокрема, вони повинні мати вищу освіту.

 

Крім того, регулятор встановив  вимогу щодо наявності досвіду роботи для керівника підрозділу внутрішнього аудиту у сфері аудиторської діяльності не менше п’яти років, з яких не менше трьох років у банку(ах). В Положенні також врегульовано порядок проведення внутрішнього аудиту в учасника банківської групи. Він проводиться підрозділом внутрішнього аудиту банківської групи, якщо учасник банківської групи згідно з законодавством не зобов’язаний створити власний підрозділ внутрішнього аудиту.

 

Зміною до Положення про порядок подання банком до НБУ аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності[†] регулятор привів вимогу щодо складання банком форми статистичної звітності про структуру активів та зобов’язань за строками у відповідність до вимог нової редакції Правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ.

 

Відповідні зміни внесені постановою Правління Національного банку України № 152  від 26 грудня 2018 року “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань аудиту банків”, яка набуває чинності з 29 грудня 2018 року. Зміна до Положення №90 набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

 [*] Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України, затверджене постановою Правління НБУ від 10 травня 2016 року № 311.

 

[†] Положення про порядок подання банком до НБУ аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності,  затверджене постановою Правління НБУ від 02 серпня 2018 року № 90. 

[повернутись